Tekstovi

Autor

Naslov Sadržaj
  Djeca crtaju Cjelovit presjek faza i svojstava dječjeg crteža
  Gavran Pjesma koju Poe analizira u idućem tekstu.
  Filozofija kompozicije Tekst kojim Poe provokativno pokazuje kako je svaka riječ (čak slovo) vrlo pažljivo projektirana pri komponiranju pjesme.
  Razlozi za bavljenje likovno-umjetničkim djelima od najranije dobi Kako gledamo? Fokusacije i odgoj pažnje. Važnost interdisciplinarnog osvještavanja osjetila u svim medijima. Skup pravila - uzorak - jezik; usvajanje i artikulacija.
  Likovno izražavanje u psihoterapiji djeteta Primjer korištenja crteža za lociranje, analizu i katarzičko razrješenje problema kod djeteta.
  Problemi korelacije u jezično-umjetničkom području O korelativnim strukturalnim vezama između riječi, oblika i zvukova; primjeri.
  Biblijski sadržaji u dječjem likovnom izražavanju Motivacija i primjeri didaktički ispravnih i neispravnih motivacija i dječjih radova.
  Likovni rad sa slijepom i slabovidnom djecom Radionice sa svrhom poticanja kreativnosti i razvoja percepcije kod slabovidne djece.
  Primjena filozofski relevantnog likovnog djela u nastavi filozofije Poduži ali sjajan tekst o upotrebi analize dvije reprodukcije R. Magritea i A. Durera u nastavi filozofije.
  Životni scenariji Psihološki tekst koji pojašnjava mehanizme ponašanja u grupacijama ljudi.
  Samoispunjavajuća proročanstva Kako "pogoditi" budućnost? Ili izazvati događaje?
  Crtež u psihoanalizi djece (1) Metoda izvedbe i upotrebe "vođene fantazije" za motivaciju djece u likovnom izrazu...
  Crtež u psihoanalizi djece (2) ...primjeri dječjih radova i njihove analize u lociranju problema i razrješavanju.
  Semiologija i strukturalna korelacija Jezičnost i dublje povezivanje sadržaja.
  Formati Nastajanje i upotreba formata u komponiranju umjetničkih djela.
  ANALIZA - Čitanje likovnog "teksta" Funkcija analize i prijedlog izvedbe na satu likovne kulture u razrednoj nastavi.
  Kompozicija i format Objašnjenje pojmova na primjeru reprodukcija i dječjih radova.
  Strukturalne zakonitosti Primjer strukturalne (matematičke) analize na primjeru jednog dječjeg rada.
  Zlatni rez: priroda geometrije ili geometrija prirode Načini konstruiranja razmjera zlatnog reza i logaritamske spirale; primjeri pojavljivanja takvih odnosa u prirodi: jabuke, cvjetovi, češeri, ribe, puževi, paunov rep i drugo.
  Zlatni rez: umjetnost geometrije ili geometrija umjetnosti Povijest ljudske spoznaje i zlatnom razmjeru svjesno od Grka i nesvjesno od Egipćana; zlatni rez na primjerima kroz povijest umjetnosti i u narodnoj umjetnosti.
  Šablone Što su šablone i zašto su štetne, veza načina crtanja i načina življenja.
  Šablonsko (stereotipno) ponašanje Odakle uopće sklonost šablonama? Psihologija, sociologija, mitologija, bajke.
  Anđeli Kako izbjeći čestu šablonu u shvaćanju i prikazu anđela; povijest i primjeri.
  O temi i sadržaju Razlikovanje naoko sličnih pojmova i njihov utjecaj na prihvaćanje i izbjegavanje kiča.
  Pitagorejci Povijest nastanka i objašnjenje osnovnih principa numerološke religije.
  Pisanica i Uskrs: običaji i mitovi U kakvoj su vezi Krist, Uskrs, jaje, bojanje jaja i zec? Drevne arhetipske slike kozmičkog jajeta, oživljavanje Krista s prirodom u proljeće.
  Djed Mraz ili Djed Božićnjak? Nijedno! Porijeklo priče i izgleda Djeda Mraza/Božićnjaka. Stapanje Sv. Nikole i Djeda Mraza.
  Vizualizacija audio ritmova pomoću reprodukcija Kako nevidljivo učiniti vidljivim? Upotreba reprodukcije za kreativnu igru.
  Likovna kultura kao nastava domaćinstva Kako pogrešno shvaćanje umjetnosti utjeće na nastavu likovne kulture u školama
  Korelacija u nastavi - strukturalni prijevod Što je korelacija, kako izbjeći stereotipne greške, primjer interdisciplinarnog koreliranja.
  Mikroprogramiranje u likovnoj kulturi Kako napraviti izvedbeni program za nastavu?
  Prigodni i neprigodni motivi u likovnoj kulturi: čestitke i ukrasi  Loše knjige, kič i čestitke; a što činiti?
  Komparacija kurikuluma: Engleska, Slovenija, USA, Canada Što je to kurikulum i koje su mu sastavnice? Kako izgledaju kurikulumi diljem svijeta? .doc file, 200kb (duže otvaranje)
  Odgoj, misao i smisao: pogled na odgoj kroz prizmu teorije umjetnosti Kako to gledamo lingvistički? Što je uopće opažaj? Što su sloboda i stvaralaštvo za koje želimo odgajati djecu? Znanost, istina i struktura. Smisao, znanje i spoznanje.
  Nastava likovne kulture i umjetnosti u waldorfskoj školi  Ishodišta, pohvale i kritike Steinerovog pedagoškog sustava.
  Darovitost, talent i kreativnost u odgojnom procesu Određivanje pojmova, teorije, nasljednost...
  Zablude o objektivnoj znanosti i subjektivnoj umjetnosti Ime kaže sve.
  Strukturalne veze glazbe i slike - boja zvuka Odnos programne i apsolutne glazbe kao odnos figurativnog i apstraktnog slikarstva.
  Odgojni problemi glazbene pedagogije Imamo li glazbenu pedagogiju ili zabranu na glazbenu pedagogiju?
  Pismo Paulu Freartu de Chantélonu (1647.) " Želim vas stoga upoznati s jednom važnom činjenicom iz koje ćete razabrati na što u slikarstvu valja obraćati pozornost."