Likovno izražavanje u psihoterapiji djeteta sa školskom fobijom
(skraćeno poglavlje iz knjige "Psihodinamski pristup djeci i mladeži
s teškoćama učenja")

  Specifičnosti psihoterapijskog liječenja djece, u odnosu na psihoterapiju adolescenata i odraslih, proizlaze velikim dijelom iz specifičnosti komunikacije djeteta s okolinom. Govoreći o psihoterapijskom procesu, govorimo o komunikaciji djeteta (pacijenta) i terapeuta.
S obzirom na liječenje "malog Hansa", Freud je naveo slijedeće razloge koji otežavaju komunikaciju psihoterapeuta i djeteta-pacijenta:
   - kod djece nije razvijen pojam bolesti te su ona nemotivirana za liječenje,
   - djeca teško verbaliziraju,
   - djeca nisu u stanju asocirati,
   - odnos djece prema realitetu je krhak,
   - djeca nemaju mogućnost uspostavljanja pravog transfera.

Znanstveno-kritički pristup, ne likovno-estetski nego psihoterapijski, usmjerava terapeuta na razgovor s djetetom o slijedećim elementima njegova čina i rezultata stvaranja:
-- Kako se dijete osjećalo odlučujući o tome što će crtati, što je osjećalo crtajući i što osjeća sada, po završetku crtanja. Uz djetetove primjedbe možemo iznijeti i vlastita opažanja i emocije, naročito ako terapeut sudjeluje u crtanju.
-- Terapeut može tražiti od djeteta iscrpan opis crteža i pojedinih dijelova, prateći njegovu emocionalnu angažiranost.
-- Nije dovoljno zadovoljiti se proradom "pozitivnog sadržaja". Pozornost valja usmjeriti i k "negativnom sadržaju", tj. praznim i naizgled neupotrebljavanim plohama.
-- Terapeut može uputiti dijete na kreiranje dijaloga između pojedinih detalja s crteža, sličnih ili oprečnih.
-- Pokušaj da se dijete identificira s djelom u cjelini, ili s detaljima crteža, nerijetko je vrlo zanimljiv.
-- Dijete može uspostaviti verbalnu komunikaciju s nekim segmentom crteža pa i s čitavim crtežom.
-- Terapeut može pitati dijete o situacijama iz života, obitelji i okoline koje su možda nalik, ili su pak oprečne sadržaju crteža.
-- Može se razviti dijalog o korištenom materijalu, koloristici, čvrstoći poteza, korištenju vode, količini i sloju nanešene boje i sl.
-- Dijete se može pitati o radnji koja je prethodila sadržaju i anticipaciji radnje koja slijedi.
-- Terapeut može pokušati saznati nešto i o dijelovima crteža koji su ga se dojmili, provjeravajući svoje slutnje, zaključke i sposobnost empatije.
-- Terapeut može djetetu govoriti o emocijama koje je dotada zapazio.
Tako vođena psihoterapijska seansa znatno olakšava komunikaciju s djetetom jer postavlja crtež kao prijelazni objekt, međuprostor, intermedijalni prostor, katalizator koji koristi i djetetu i terapeutu.

    Za ilustraciju dosadašnjeg razmatranja iznijet ćemo i prikaz kratke dinamičke, analitički orijentirane psihoterapije šestogodišnje djevojčice Martine s fobijom od škole. Prikaz sadrži pet crteža nastalih tijekom trinaest psihoterapijskih seansi, koliko je trajala terapija. Dakle crtež se javljao gotovo u svakoj drugoj seansi i korišten je kao katalizator i prijelazni objekt, na već opisan način.
Martina je na psihoterapijski tretman upućena zbog fobije od škole, nastale poslije konflikta s nastavnicom koja ju je iz škole poslala kući. Od anamnestičkih i heteroanamnestičkih podataka važno je spomenuti da je Martini, u njezinoj trećoj godini, umro otac uslijed alkoholne ciroze jetre. Martina nosi žive slike neprekidnog konflikta u kući, svađa, fizičkih obračunavanja majke i oca. Svako sjećanje na ta zbivanja završava konstatacijom: "Mene tata nikada nije tukao." Od majke saznajem da Martina nije dosad posjetila očev grob, "jer za to nikad nije pokazivala interes i želju", a majka joj o tome nije govorila, želeći je poštedjeti.

Na prvoj psihoterapijskoj seansi zamolio sam Martinu, povučenu, gotovo inhibiranu djevojčicu, da nacrta svoju obitelj. U razgovoru o crtežu primjećujem da je nacrtala kuću, livadu i drvo. a mislili smo da će to biti obitelj. Martina objašnjava da je mama kuća, a ona drvo. Zamoljena da kaže nešto o kući i drvetu, Martina primjećuje da je kuća zatvorena, nema dima, znači ni vatre, kao da nitko u njoj ne živi, ili su nekamo otišli i zaključali je. Drvo je lijepo, mlado, ali i ono je samo. Nije moguće započeti razgovor između drveta i kuće. Upozoravam je na velik dio neiskorištenog papira oko crteža. "Tako smo mama i ja ponekad jako same," odgovara Martina.

 

Dvije seanse poslije Martina crta "Put u Zagreb" - tako je sama nazvala crtež. Na crtežu se javljaju novi elementi, bitno različiti od onih na prvom. Postoji cvjetna livada, drveće s puno više detalja i "slobode" nego drvo s prvog crteža. Nebom leti jato ptica. Pojavilo se sunce i plavetnilo neba. Čitav papir je iskorišten. Suočena s razlikom dvaju crteža, Martina konstatira da je drugi veseliji i da je to ono što vidi iz autobusa putujući na terapiju u Zagreb. Ne želi govoriti o ptici koja se izdvojila iz jata.

 

 

Treći crtež, za koji vjerujem da je ključan u liječenju, nastao je tri seanse poslije drugoga. Po završetku, Martina priopčava da je to vaza s cvijećem na stolu. Divim se vazama i cvijeću i pitam za koga je, za mamu, ili možda za mene. Martina šuti, oborena pogleda i pognute glave. Pitam je o čudnoj boji stola i zida. Doima se sve potištenijom. Pitam je o neravnom stolu. Uvjerava me da je to stolnjak. Počinje plakati. "To je cvijeće na grobu moga tate", uspije reći kroz suze. "Nikad nisam tamo bila, u tri godine. Mama me nije vodila, a ja je nisam molila jer sam mislila da će se ljutiti ako to tražim." Kažem joj da je sada učinila to što je htjela, da je to lijepo od nje i razumljivo što je imala tu želju. Uvjeravam je da ima dovoljno cvijeća za sve tri godine, skoro po dvije vaze za svaku. Počinje se smješkati, brišući suze, no još uvijek ispitivački gleda, kao sa strahom. Podsjećam je na dogovor o "našim tajnama". Evidentno joj je lakše. Upire prstom u tamnu sjenu podno modre vaze: "To je križ". Na poleđini crteža, rekla je, treba pisati: "Cvijeće na grobu moga tate".

 

Četvrti crtež naziva "Cvjetna livada", opisujući plavetnilo neba, toplo sunce, rascvjetalo drveće, cvijeće na livadi. Uzbuđena je, crvena u licu, sva treperi.

 

 

 

 

Peti crtež , nakon kojega su ostale još tri seanse do završetka terapije, naziva "Martin u oblacima". Smije se svojoj šali i skakuće po sobi. Vjeruje da je "pogodila" i da se može prepoznati na crtežu.

 

 

 

 

 

Upotrebom crteža u psihoterapiji Martine i liječenju njezinog simptoma - fobije od škole, pokazalo se da je Martina kroz crtež prošla dotada neprerađeni proces žalovanja. To je i potvrda teorijskog koncepta prema kojem se fobija od škole drži anksiozno-separacijskom simptomatologijom. Međutim, ono što je za ovaj rad važno jest možda uspješno prezentirana mogućnost crteža u dinamičkoj, analitički orijentiranoj psihoterapiji djece, s obzirom na:

- komunikaciju s djetetom,
- uvid u nesvjesno
- dijagnostiku,
- terapiju,
- praćenje terapijskog tijeka,
- prognostiku,
- preventivu.

Damir De Zan
Marina De Zan