Prilikom otvaranja ovih .ppt dokumenata potrebno je strpljenja i vremena (i po desetak minuta) jer su puni likovnih priloga, što im usporava učitavanje. Ipak, svi su veličine oko 1,3 Mb, pa ih možete snimiti na disketu i pogledati brzo sa hard diska.
Pomoć i uputstva za upotrebu
Metodika likovne kulture, 2. semestar
  Koncepti predavanja sa Mirosoft Power Point dokumentima
   
 9. 7. 03.
1. Uvod
   
 
veličina: 0.2 Mb
  O ispitu, o literaturi, o metodičkim vježbama u razredima
       
2. Analiza i kompozicija
   
  Jezik, govor, medij. Jezik=znakovi (paradigme) + pravila (sintagme). Tema i sadržaj. Likovni primjeri sa istom temom a različitim sadržajem i sa različitom temom a istim sadržajem. Gdje je što? Odnosi dominantnih oblika i boja.
   
 
3. Točka i crta
   
veličina: 1.3 Mb
- o točki
- o crti
 

Točka i crta u prirodi, umjetničkim djelima i dječjim radovima. Crte po karakteru, toku i značenju. Crte na plohi i u prostoru.

       
 
4. Boja
   

veličina: 1.4 Mb

- o boji
- o kontrastima

 

Dimenzije boje: 1. Vrsta, 2. Ton, 3. Valer
Efekti boje: tople i hladne boje
- modulacija, koloristička perspektiva
Kontrasti boja po J. Ittenu:
a) kontrast boje prema boji
b) kontrast svjetlo - tamno
c) kontrast toplo - hladno
d) komplementarni kontrast
e) simultani (istodobni) kontrast
f) kontrast kvalitete
g) kontrast kvantitete
Kontrasti boja po P. Kleeu: "pravi" i "krivi" parovi

     
    5. Ploha
   

veličina: 0.9 Mb

- o plohi

  Apsolutne plohe. Oblici: geometrijski i slobodni. Plošni prikaz i prikaz privida volumena (tonska modelacija). Lokalna boja. Samostalne i funkcionalne plohe (oplošja). Osobine plohe: granica (kontura), boja i tekstura. Negacija plohe.
       
    6. Površina
   

veličina: 1.1 Mb

- o površini

  Površina je vanjski izgled plohe i volumena. Doživljavamo ju vizualno i dodirom (taktilno, tj. haptički). Svojstva površine: tekstura i faktura. Teksture: a) crtačke, b) slikarske, c) plastičke.
Fakture: a) lazurne (tanak sloj), b) impasto (debeo sloj). Rukopis. Nove tehnike u 20-om stoljeću: kolaž, asamblaž, frotaž. Fakture u baroku i u enformelu. Faktura Van Goghovog originala i falsifikata.
       
    7. Prostor i masa
   

veličina: 1.1 Mb
- o prostoru
- o volumenu
- o arhitekturi
- o urbanizmu

 

Masa je punina, prostor je praznina. Unutarnji i vanjski prostor. Kiparstvo: reljef i puna plastika. Puna plastika: skulptura (statična) i mobil (pokretna). Kategorizacija masa: monolitna (apsolutna, zbijena), udubljeno-ispupčena, prošupljena, plošno istanjena, linijski istanjena. Geometrijska tijela. Mobil. Reljef. Arhitektura i urbanizam.Eksterijer i interijer (unutanji i vanjski prostor). Tlocrt.

       
    8. Interdisciplinarnost i multimedija
   
    Gledanje (i slušanje) animiranih filmova. Odnos zvuka, slike i pokreta. Animirani filmovi Normana McLarena: Mosaic, Begone Dull Care, La Merle, Pas de Deux. Dušan Vukotić: Koncert za mašinsku pušku. Leonard Bernstein: Koncerti za djecu.
       
9. Ritam, simetrija i ornament
 
veličina: 1.9 Mb
   

Reprodukcije korištene
u predavanju
  Vrste ritmova: dominacija (a-a-a...), alternacija (a-b-a-b...), varijacija (a-b-c-b-a-b-c...), gradacija (krešendo, a-A-a-A...), radijacija. Ritam u poeziji, glazbi pokretu (ples), slici, filmu i narodnim umjetnostima.
Vrste simetrija: zrcaljenje, translacija i rotacija. Srodnost simetrija i ritmova. Simetrične kompozicije u slikarstvu, poeziji, fotografiji, kiparstvu, arhitekturi. Primjeri nastavnih jedinica. Prirodni ritmovi, zatvaranje linearnog vremena u kružno; ritual. Simetrija+ritam=ornament. Fraktali.
       
    10. Korelativnost i interdisciplinarnost
   

veličina: 0.8 Mb

- o korelaciji

  Numerička uvjetovanost kompozicije. Palindromi. Strukturalne veze (sadržajna razina) između literature, religijskih simbola, glazbe, likovne umjetnosti i matematike. Magični kvadrati, yantre. Prevođenje samoglasnika haiku-poezije u različite interdisciplinarne ljestvice.
       
    11. Kompozicija i konstelacija
   

veličina: 0.9 Mb

- o kompoziciji 1
- o kompoziciji 2

  "Učinit ću od slikarstva nešto čvrsto", Paul Cézanne. Mreža u formatu renesansne slike i moderne fotografije. Mentalne veze (konstelacije) kojima uređujemo opaženo - pretvaranje kaosa u kozmos.
       
    12. Ravnoteža i proporcije
   

veličina: 0,7 Mb

- o ravnoteži
- o proporcijama

  Traženje omjera između čistih boja prema njihovoj količini svjetlosti - boje se uparuju jednako kao i u komplementarnim parovima. Usporedba tih omjera s reprodukcijama. Ravnoteže: 1. Optička ravnoteža, 2. Simetrična ravnoteža, 3. Asimetrične ravnoteže. Omjer: odnos dviju veličina. Rad po promatranju kroz omjere. Analiza reprodukcije s usklađenim omjerima. Razmjer: izjednačavanje omjera, ujednačen odnos nekoliko veličina. Razmjeri: a:b=c:d, a:b=b:c, a:b=b:(a+b) "zlatni rez. Progresivni nizovi: odnos između bilo koja dva člana niza jednak je odnosu bilo koja druga dva člana. Aritmetički niz, geometrijski niz, Fibonaccijev niz. Hrv. razmjer = lat. proporcija = grč. analogija. Pitagora: mali čekić prema većem je kao nota c prema c1; pronalaženje nevidljive strukture (nadređenog reda) omogućava korelaciju. Tako treba održavati nastavu.
       
    13. Šablone (klišeji, stereotipi) i kič
   
  Što vidimo? Vidimo ono što znamo. Crtež i crte kao znak - bez osobnosti, i crte kao trag individue, materijala i podloge. Istovjetni crteži - šablone, izražavaju pojam i imaju istovjetnu vrijednost kao i izgovoren ili ispisan pojam. Crteži bez šablona. Šablona kao blokada percepcije i mišljenja u raznim uzrastima. Časopisi i mediji kao sredstvo proizvodnje stereotipnih mišljenja i obrazaca življenja; stvaranje zajedničkog ukusa. Rad s odraslima. Šablona "čizmice sv. Nikole"; povijest "Djeda Mraza". Načinio ga je Haddon Sandblom 1931. za Coca Colu, u Europi ga preuzimaju rusi i mijenjaju mu ime (od Santa Nicolasa); ostatak Europe ima svoje likove; kod nas (nepotrebna) rasprava Djed Mraz ili Djed Božićnjak. Nastavne jedinice za 6.12. Kič - zajednički ukus (kao i šablone); normalnost većine; prisustvo emocija i lažiranja. Jeff Koons - kič kao koncept za "iskorištavanje masa".
       
    14. Pismo
   

veličina: 1,1Mb

- o pismu

  Šablonske crte i individualne crte; prvima nas uče pisati na zapadu, druge se koriste za pisanje na istoku. Povijest i vrste pisma: slikovno pismo, pojmovno pismo, slogovno pismo, alfabet. 1450.Gutenberg radi tiskarski stroj - tipografija. Razvoj slova iz mitoloških priča. Kaligrafija na zapadu i istoku. Primjeri pisanja, držanja kistova i pera, materijala za pisanje - načini za usporavanje čina pisanja u svrhu stvaranja osobnosti rukopisa, materijala i podloga. Primjeri nastavnih jedinica za izbjegavanje šabloniziranog pisanja. Umjetnička djela koje koriste pismo; konkretistička poezija za vizualiziranje pisma.