Prilikom otvaranja ovih .ppt dokumenata potrebno je strpljenja i vremena (i po desetak minuta) jer su puni likovnih priloga, što im usporava učitavanje. Ipak, svi su veličine oko 1,3 Mb, pa ih možete snimiti na disketu i pogledati brzo sa hard diska.
Pomoć i uputstva za upotrebu
Metodika likovne kulture, 3. semestar
  Koncepti predavanja sa Mirosoft Power Point dokumentima
   
1.
Uvod
  1. Uvod - percepcija, komunikacija, (pre)odgoj
 
veličina: 0,28Mb
  O ispitu, o literaturi, o metodičkim vježbama u razredima
       
2.
Perspektive
sažetak i pitanja
   
 

veličina: 1,1Mb

- o perspektivama

  Prema prof.Radovanu Ivančeviću.
1. Semantička (ikonografska) perspektiva+zakon kadra;
2. Vertikalna perspektiva;
3. Obrnuta perspektiva;
4. Linearna ili geometrijska perspektiva;
5. Atmosferska ili zračna perspektiva;
6. Koloristička perspektiva;
7. Poliperspektiva.
     
 
3.
Teorije percepcije 1 - fiziologija opažaja
sažetak i pitanja
   

veličina: 0,73Mb

 

Prema prof. Jadranki Damjanov.
1. Dostupna kategorija - J. S. Bruner: mozak dekodira kao viđeno samo ono za što ima kategoriju ("ladicu").
2. Što vidimo?
J. J. Gibson: shematski opažaj (Što je to? Funkcija) i doslovni, sebesvjestan opažaj (Kako to izgleda? Boje, teksture, likovi, rubovi...)
3. Kamo gledamo? Prema većoj senzaciji, privlačnosti, kontrastu. Neizvježbano oko reagira na grube i nagle promjene, a odnjegovano oko na finije.
4. Kako gledamo?
Fiksacije i defiksacije. Gledanje je inerpretacija i učenje.
5. Kako sagledavamo? Okomiti i vodoravni lagodni kut gledanja. Tri udaljenosti: detalj, cjelina i kontekst. Kretanje naprijed-natrag.
6. Odgoj pažnje. Okruženje kvalitetom. Usmjeravanje i strukturiranje pažnje. Njegovanje oka. Razvoj komunikacijskih modela - jezici i govori. Razvoj doslovnog opažaja.

       
   
4.
Teorije percepcije 2 - psihologija opažaja: "Mit o nevinom oku"
       
     

Rudolf Arnheim, Ernst H. Gombrich
1. Apstrahiranje - izvlačenje biti, neophodno je za mišljenje
2. Odnos - mozak strukturira podatke koje dobiva od osjetila
3. Jednostavnost - mozak pojednostavljuje podatke koje dobiva od osjetila
4. Deformacije - mozak deformira podatke koje dobiva od osjetila
5. Kategorije - mozak kategorizira podatke koje dobiva od osjetila
6. Sheme - za opažajni pojam (kategorije) mozak traži sheme (prikazivački pojam) u odnosu na likovni materijal za likovnu transformaciju
7. Projekcije - "slika u oblacima", mozak traži sličnost s nečim poznatim
    Sve to rezultira "optičkim iluzijama"; zapravo optičkim istinama. To stvara perciptivne filtere i komunikacijske šumove koje treba uzeti u obzir u nastavi.
 Vizualno "čitanje": lijevo-desno.

       
   
5.
Socijalna komunikacija: šablonski odgoj i likovni preodgoj
sažetak i pitanja
   
    Likovne šablone, stereotipi i razlozi njihove štetnosti
Svjesno i nesvjesno; S. Freud i C. G. Jung
Sloboda izbora i mišljenja - zaštita u grupi, konformizam
Postojimo li bez obzira na društvo? Pravi Ja (Jastvo) i Lažni, socijalni Ja (Ego, Persona). Kolektivno nevjesno, svijest, osobno nesvjesno. U kolektivnom nesvjesnom su arhetipske slike; od njih nastaju mitovi i bajke.
Socijalne uloge i životni scenariji - E. Berne. Transakcijska analiza.
B. Bettelheim: značenje bajki - problemi odrastanja. "Tri prašćića" - načelo zadovoljstva nasuprot načelu realnosti.

Arhetipske slike. Mogućnost svijesnog i nesvjesnog preobražaja - odgoj?
       
   
6.
Komunikacija slike i riječi: "Potraga za savršenim jezikom"
       
     

F. de Saussure
Strukturalističke teorije jezika - jezik, jezičnost, govor, medij. Semiologija.
Jezični karakter umjetnosti, antropologije, filozofije, metafizike. Međupredmetna povezanost na razini sintagme a ne paradigme. Zajednička gramatika.

       
 
7.
Interpretacija formata: geometrija ljepote
sažetak i pitanja
   
     

Prema prof. Mladenu Pejakoviću.
Pravokutnik - temelj čovjekova svijeta. O formatima i njihovom stvaranju. Konstrukcije iz kvadrata, kružnice i peterokuta.
Zlatni pravokutnik. Upotreba zlatnog razmjera u kompozicijskoj konstrukciji.

       
   
8.
Strukturalna korelacija: gledanje matematike i glazbe
sažetak i pitanja
   

veličina: 1,3Mb

- Pitagorejci

 

  Matila Ghyka. Pitagorejci: figurativni brojevi, simbolizam, kaos i kozmos. Artes liberales (Slobodna umijeća): muzika je među numeričkim znanostima. Tetraktis. Proporcije (analogije): geometrijski niz (1,2,4,8...), aritmetički niz (1, 2, 3, 4...), harmonijski niz (1/1, 1/2, 1/3, 1/4...), Fibonaccijev niz (1,1,2,3,5,8...). Sredine. Univerzalna proporcija i prirodni kosonanti; izračunavanje pentatonske ljestvice harmonijskim nizom. Alikvote (harmonici). Kepler i harmonija sfera. Platon - pravilni likovi i tijela. Pentagram: konstrukcija, podjele po zlatnom rezu, umnožavanje zvijezde. Luka Pacioli i Filius Bonacci: zlatni rez - božanska proporcija. Grananje drveća. Zlatni rezovi na čovjeku i u prirodi. Spirala mirabilis. Proporcijske strukturalne mreže. Mreže u formatima - nevidljivi ostaci konstrukcije. Proporcijsko trajanje nota i geometrijska perspektiva.

       
   
9.
Strukturalna korelacija: gledanje fizike
sažetak i pitanja
   

veličina: 1,5Mb

    Dualne osobine čestica - problemi zapadne logike. Einstein: relativnost mjerenja i referentna točka. Uređeni kaos - geometrija slučajnosti. Osobine fraktalne geometrije: beskonačnost u konačnosti, ritam, simetrija, samosličnost (proporcionalnost), jedinstvo. Strukturalni rukopis prirode.
       
   
10.
Paralelna znanja, korelacija - Igra staklenim perlama
sažetak i pitanja
   

veličina: 1,5 Mb

    Herman Hesse: " Igra steklenim perlama" - ideja za korelacijsko povezivanje sveukupnosti dosega ljudskog duha. Praćenje grafičkog oblika kompozicije kao "W" (zrcaljenje i translacija): Claude Debussy: "Poslijepodne jednog fauna"; sazviježđe Kasiopeje; slika Rembrandta, Cartier-Bressonova fotografija, elektrokardiogram, slika C. D. Friedricha (u njoj i rotacija W - M). Koncentracija - usredotočenje; tečenje u središte. Spirala. Mircea Eliade: kuća, naselje i grad kao kozmogonijska orijentacija sa čovjekom u središtu. Totem - axis mundi (stup svijeta). Antički cardo i decumanus. Centralne građevine i urbanistički zahvati. Hesse - igra kineske kuće; feng shui. Metodički primjeri: likovna radionica "Duga" - organizacija nastavnih jedinica preko četiri cjeline.
       
   
11.
Odnosi, jedinstvo, harmonija
sažetak i pitanja
   
 

veličina: 1,9 Mb

    Suština zena kao suština umjetnosti: odnosi. Grafikon odnosa na Van Goghovom crtežu. Razvoj Matisseovih skica (za "Rumunjsku bluzu) i Mondrianovih slika (stabla): čišćenje (apstrahiranje) od detalja koji zastiru odnose. Principi mikroprogramiranja preko cjelina. Primjena spoznaja iz predavanja 3. semestra u metodici nastave lik. kulture. Primjer takvog koncepta nastave kroz knjige "Učimo gledati". Metodički savjeti: uređivanje panoa, upotreba reprodukcija u izradi nastavnih jedinica, novi mediji. Suvremena umjetnost: interdisciplinarnost i novi mediji (sjene, dijapozitivi...).
       
   
12.
Suvremena umjetnost i obrazovanje
sažetak i pitanja
     
        Labirint katedrale u Chartresu, 13. st.: primjer uvlačenja i ugrađivanja gledatelja u umjetničko djelo; slično postupa suvremena umjetnost: preobražaj/preodgoj. Početak: 50-te g. 20.-og st., Joseph Beuys, John Cage - konceptualna umjetnost. Miješanje medija, interdisciplinarnost. Eksperimentiranje medijima. Karakter igre. Analitički karakter. Socijalni karakter, društveni komentar. Sudjelovanje posjetitelja (interaktivnost, komunikacija); umjetnost nastaje pred gledateljem, ne čeka ga otprije. Sve to trebaju biti osobine nastave.
       
   
13.
Odgoj i vrijednosti
       
      Koji sustav vrijednosti poučavati - očigledno ili neočigledno u umjetničkim djelima? Ono što mogu svi ili ono što mogu samo najbolji? Vrednovati sve jednako ili se diviti najboljima? Odnos tematske i strukturalne korelacije. Korelacijski odnos ostalih predmeta prema likovnoj kulturi i obrnuto.
       
   
14.
Likovnost u animiranom filmu
       
      Integracija slike, pokreta i zvuka. Norman McLaren, Dušan Vukotić.
       
      Analogija auditivnog i vizualnog
   

veličina: 0,95Mb

- tekst M. Bačića

  Prema prof. Marcelu Bačiću
Usporedba bijelog šuma i bijele svjetlosti.Frekvencije zvuka i frekvencije svjetlosti; granice sluha i vida. Clusteri. Dopplerov efekt, spektroskopija i radio-astronomija. Boja zvuka, alikvote i rezonancija. Polifonija. Ljestvice (skale). Akordi (suzvuci) i miješanja boja (RGB i CMYK). Modulacija. Ritam. Perspektiva - subordinacija, aritmetički i geometrijski odnosi među trajanjima tonova i u prostoru; gotički prozori, renesansni tornjevi. Muzika arhitekture.
       
 
Mitovi i religije - metafizika
   
 

veličina: 1,5Mb

- pisanica i Uskrs
- anđeli

  Putokazi: Béla Hamvas, Mircea Eliade, Aby Warburg, Claude Lévi-Strauss. Metafizika: objašnjava i preobražava. Bogovi su principi u međusobnim odnosima. Saturn - vrijeme koje rađe i ubija. Komaparacije nastanka Univerzuma u različitim religijama: prapočelo (1) - cijepanje (2) - oblik (3) - potpunost (4). Arhetipske slike - praslike, modulirani pojmovi. Znak - monovalentan, simbol - ambivalentan, arhetip - polivalentan. Solarne slike (ptica), lunarne slike (zmija), htoničke slike (konj). Perzej (solarni)-Meduza (lunarni)-Pegaz (htonički, zemljani). Zmija - vrijeme. Orouboros. Kalendar. Drvo života - kabalistička mašina za preobrazbu, axis mundi (stup svijeta). Alkemija. Preobražaj: svjestan i nesvjestan. Katedrala u Chartresu, 13.st - labirint.