Ove stranice trebaju olakšati studentima praćenje i razumijevanje predavanja. Prije predavanja skinite .ppt dokument (nekad treba čekati više minuta) i koristite ga kao natuknice kojima dodajte svoja pojašnjenja. Po naslovu i ključnim riječima vidite redoslijed predavanja, u sažetku ćete naći suštinu, a na pitanja morate znati odgovore po završetku predavanja; ne izlazite iz predavaone dok ne dobijete sve odgovore.
Pomoć i uputstva za upotrebu Metodika likovne kulture, 1. semestar
  Koncepti predavanja sa Mirosoft Power Point dokumentima
   
1.
Uvod
   
veličina: 0,02 Mb
   
2.
Artikulacija nastavnog sata
   
 

Oblikovanje nastavnog sata
– izgled pripreme (zadnja strana):
Artikulacija nastavnog sata
1. Priprema
2. Motivacija
3. Najava zadatka
4. Realizacija (rad)
5. Analiza i vrednovanje likovnog procesa i produkata
Ciljevi i zadaci:
1. Obrazovni:
a) znanja
b) sposobnosti
2. odgojni

 
   
 
3.
Nastavna jedinica
   
 

veličina: 0,4 M

 

Načela u vizualno-likovnom odgoju i obrazovanju:
Primjerenost sadržaja i metode
Aktivni odnos prema okolini
Primjena stečenih iskustava u toku likovnih aktivnosti
Igra kao metoda i stav
Sloboda od uzora
Prožimanje intrizičnog i ekstrizičnog cilja
Individualizacija
Nastavna jedinica:
  1.MOTIV:
a) vizualni
b) nevizualni
c) likovni i kompozicijski elementi kao poticaj
  2. Likovni problemi
  3. Likovno područje
  4. Likovno tehnička sredstva i likovne tehnike:

       
 
4.
Metode rada
   
 

veličina: 0,9 Mb

 

Načini rada
Oblici rada
Nastavne metode
Nastavna sredstva i pomagala

       
   
5.
Makro i mikro programiranje
   
 
veličina: 0,1 Mb
  Okvirni program (makro program)
Izvedbeni program (mikro program)
       
   
6.
Analiza i vrednovanje likovnog procesa i produkata
   
 

veličina: 0,01 M

 

  1. pitanja ostvarenosti zadatka
2. pitanja načina korištenja materijala (tehnike)
- rukopis
3. pitanja kreativnosti:
- različitosti,
- sličnosti ("prepisivanje" i šablone, stereotipi)
- likovnost
- emotivni dojam
- samoanaliza
       
   
7.
Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece (1)
   
 

veličina: 0,5 M

 

 

- Procesi sazrijevanja
- Stupnjevi u likovnom izražavanju: H. Read, Luquet:
1. faza šaranja (primarni simboli): do 4. godine
2. faza dječjeg realizma:
- faza sheme (složeni simboli): 4 - 6 godina
- faza intelektualnog realizma: 6 – 11 godina
3. faza vizualnog ili optičkog realizma: 11 – 14 godina

1. Faza izražavanja primarnim simbolima (“Faza šaranja”): 1, 2 i 3. godina
- vrtloženje, vibriranje, krug, kvadrat, strukture
- prikaz kretanja, čovjeka, cvijeta, kuće, sunca. Šablone.

       
   
8.
Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece (2)
   
 

veličina: 1,2 M

 

  2. Faza dječjeg realizma: a) Faza izražavanja složenim simbolima
(faza sheme): 4 - 6 godina
Dijelovi tvore cjelinu. Simboli su komunikacija sa sobom. Uz vizualnu reprezentaciju, dodaju se simboli nevizualnih obilježje (žurba, skakanje, zvukovi...). Transparentnost, rasklopljeni prostor.Bojom se još uvijek crta, bez lokalne boje. Čovjek dobiva tijelo, ruke i noge, a kosa označava spol; udovi dobivaju debljinu.Iza pete godine profil. Osnovni pokreti. Predimenzioniranje važnijih dijelova. Sheme.
       
   
9.
Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece (3)
   
 

veličina: 1,2 Mb

 

 

3. Faza dječjeg realizma: b) Faza intelektualnog realizma
“Zlatno doba dječjeg stvaralaštva”
6 – 11 godina Razdoblje razredne nastave
a) transparentni prikaz
b) prikaz akcije u fazama kretanja
c) emotivna proporcija
d) prevaljivanje oblika
e) rasklapanje oblika
f) vertikalna perspektiva
g) obrnuta perspektiva
h) poliperspektiva

4. Faza vizualnog ili optičkog realizma: 11 – 14 godina
Razdoblje predmetne nastave
Zanemarivanje onog što se zna o predmetima radi uspostavljanja prividnih odnosa.
- geometrijska perspektiva
- atmosferska perspektiva
- koloristička perspektiva

       
    10. Kreativnost (stvaralaštvo)
   
   

Razlike između darovitosti, talenta i kreativnosti (stvaralaštva).
Mišljenje - konvergentno i divergentno
Guilford: redefinicija, osjetljivost za probleme, fluentnost, originalnost, elaboracija, fleksibilnost. Kreativnost je suprotna konformizmu. Konformizam: suglasnost s većinom (pušenje, McDonalds, šablone...).
Irving Taylor: kreativnost spontane aktivnosti, kreativnost usmjerene aktivnosti, kreativnost invencije, kreativnost inovacije, kreativnost stvaranja.
Poticanje i ometanje kreativnosti
Divergentne igre - upute za izvođenje.

       
    11. Opažaj
   
 

veličina: 0,8 Mb

  Što čini opažaj? Što vidimo, kako gledamo, kako sagledavamo? Kamo gledamo? Nesvjesno odabiremo veću senzaciju. Strategija promatranja: fiksacije i defiksacije; sagledavanje: detalj, cjelina, kontekst. Nepovjerenje u čula: optičke varke, deformacije, projekcije. Opažanje odnosa, kompozicije i strukture. Opažanje jedinstva (rimovanje). Pojednostavljivanje, sličnost, usporedba. Apstrahiranje (poopćivanje, generalizacija)- preduvjet za mišljenje. Vizualno mišljenje - figurativni opažaj, likovno mišljenje - apstrahiranje (znak odstupa od predloška).
       
    12. Poticaj vizualni jezik
       
      Likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj.
       
    13. Struktura jezika i strukturalna korelacija
       
      Ferdinand de Saussure i strukturalizam. Jezik: paradigme+sintagme. Govor kao praktična upotreba jezika. Medij kao posrednik između jezika i govora. Znak: označitelj+označenik. Razdvajanje označitelja i označenika. Međupredmetno povezivanje na razini sintagme (zajednička gramatika) a ne na razini paradigme. Očigledno (površno) ili neočigledno (dubinski, strukturalno)? Štetnost tematske korelacije.
       
    14. Ispunjavanje pripreme
       
      Donijeti praznu pripremu na predavanje. Od nastavne teme potrebno je načiniti nastavnu jedinicu.
       
    15. Podjela potpisa