Pomoć i uputstva za upotrebu
 PRVA STRANICA   Bibliografija

 

 
  Knjige: Huzjak, M. (2002). Učimo gledati 1, 2, 3, 4, priručnik likovne kulture za učenike razredne nastave i priručnik za učitelje. Zagreb: Školska knjiga.
Huzjak, M. (2009). Učimo gledati 1 - 4, priručnik za učitelje. Zgb: Školska knjiga.
Huzjak, M., Živković, S. (2009). Učimo gledati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, udžbenici likovne kulture za osnovnu školu s CD-ima. Zagreb: Školska knjiga.
Huzjak, M., Rupić, I. (2014): Moje boje 5, 6, 7 i 8. Zagreb: Školska knjiga.
  Didaktički materijali: 4 mape umjetničkih reprodukcija "Učimo gledati", Školska knjiga, 2005.
4 mape papira s didaktičkim prilogom, Školska knjiga, 2005.
  Izvorni znanstveni članci:

1. Huzjak, M. (2005). Odgoj, misao i smisao: pogled na odgoj kroz prizmu teorije umjetnosti. U: Metodički ogledi - časopis za filozofiju odgoja. Zagreb: Vol. 12,
br. 2, str.21-30, UDK 37.036.
2. Huzjak, M. i Polić, M. (2006). Zablude o objektivnoj znanosti i subjektivnoj umjetnosti. U: Metodički ogledi - časopis za filozofiju odgoja. Zgb: Vol. 13, br. 1, str. 9-29, UDK 165.1.
3. Huzjak, M. i Polić, M. (2006). Ideologija i idéa. U: Metodički obzori - časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu br. 2, vol. 1. Pula: str. 49-69, UDK: 7.01
4. Huzjak M., Šimović V., Valčić M. (2009).
Teacher's Acquaintance with E-Learning and their Rating of the Way of E-Learning. Baden-Baden
5. Huzjak, M. (2010). Transmutacija, intersemiotičko prevođenje i strukturalna korelacija. Umjetnički odgoj i obrazovanje u školskom kurikulu. Split: Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet i Hrvatski pedagoško književni zbor Ogranak Split, str. 55 - 66, UDK 37.036(497.5)(063).
6. Huzjak, M. (2010). Odgojni problemi glazbene pedagogije. U: Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju: Monografija znanstvenih skupova, str. 11-18.
7. Huzjak, M. (2010). Obrazovanje na distancu i e-učenje u likovnoj kulturi. u
U: Metodika br. 20, Vol. 11, str. 8 - 22.
8. Huzjak, M. (2011). Vizualizacijske strategije kao interdisciplinarni mostovi. U: Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju, Zbornik umjetničko znanstvenih skupova 2009.-2011. Zagreb: €CNSI,
str. 14 - 26.
9. Huzjak, M. (2011). Osjećaji, razum i umjetničko djelo. U: Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju, Zbornik umjetničko znanstvenih skupova 2009.-2011. Zagreb: €CNSI, str. 86 - 96.
10. Huzjak, M. (2013). Analytical Observation Method in the Development of Children’s Drawings. U: Croatian Journal of Education, Vol:15; Sp.Ed. No. 1/2013, str. 81-98. Hrvatski prijevod: Metoda analitičkog promatranja u razvoju dječjeg crteža
11. Huzjak, M. (2016). The Influence of Intersubject Connection on Student’s
Learning Performance in Art Education
. In: Croatian Journal of Education, Vol 18, Sp.Ed.No.2/2016, pp. 85-109. Hrvatski prijevod: Utjecaj međupredmetnog povezivanja na uspješnost učenika pri poučavanju Likovne kulture
12. Duh, M., Herzog, J., Huzjak, M. (2016). Popularity of Art Motifs among Fourth-Grade Primary School Students in Slovenia and Croatia. U: The New Educational Review, Vol. 43, No. 1, str. 92 - 103.
Huzjak, M. (2016). The Influence of Intersubject Connection on Student’s Learning
Performance in Art Education
. In: Croatian Journal of Education, Vol 18, Sp.Ed.No.2/2016, str. 85-109.
13. Huzjak
, M. i Županić-Benić, M. (2017). Measuring Creativity in Visual Arts Methodology in Elementary School. In: Croatian Journal of Education. Vol:19; Sp.Ed.No.3/2017, pp 43-59. Hrvatski prijevod: Mjerenje kreativnosti u metodici likovne kulture.
14. Huzjak, M., Kranjc, M. (2017). Connection between the originality level of pupils' visual expression in visual arts lessons and their level of tolerance for diversity. U: Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education, Vol. 10, No. 2-3, str.191-204.

  Prethodno priopćenje:

15. Duh, M., Čagran B., Huzjak, M. (2012). Kvaliteta i kvantiteta učenja likovne aprecijacije. Utjecaj školskih sustava na učeničku likovnu aprecijaciju. Croatian Journal of Education. Vol: 14 (3/2012). Str. 625-655.

  Pregledni radovi:

16. Huzjak, M. (2001). Korelacija u nastavi: strukturalni prijevod.
     U: Metodika br. 2 i 3, Vol. 2, str. 39 - 43nn
17. Huzjak, M. (2004). Semiologija i strukturalna korelacija.
     U: Metodika br. 9, Vol. 5, Zgb., str. 214-220, UDK 37.013.

18. Huzjak, M. (2006). Nastava likovne kulture i umjetnosti u waldorfskoj školi.
     U: Metodika br. 12, Vol. 7, Zgb., str. 111-122, UDK 37.013.
19. Huzjak, M. (2020). Bicycle Test: The Influence of Verbalization on the Perception and on the Success of a Children's Drawing. In: ACE 2019, Book of Papers. Zagreb: UFZG, pg. 123-134. Hrvatski prijevod: Huzjak, M. (2020). Bicikl test: utjecaj verbalizacije na opažaj i na uspješnost dječjeg crteža
20. Huzjak, M. (2020). Probijanje "četvrtog zida" kao interaktivni postupak  suvremenog umjetničkog stvaralaštva. U: Metodički ogledi - časopis za filozofiju odgoja, Vol. 27, No. 1, 2020., str. 43-55.

     
  Radovi u monografiji Huzjak, M. (2019). Rhythm in the Children’s Artistic Expression. U: Requirements and Approaches for Contemporary Teacher Training. str. 103 - 114.
     
  Stručni radovi:  
 
1996.
Huzjak, M. (1996). Sveobuhvatna metodička pomoć likovnjacima.
Zagreb: Glas koncila br. 21, str. 8.
 
1997.
Huzjak, M. (1997). Likovno oslobađanje svijesti (4. ljetna škola djece i mladeži hrvatskih Roma). Glas Roma br. 13, str. 14.
    Huzjak, M. (1997). Doprinos nacionalnoj izobrazbi (ljetna škola Roma).
Školske novine br. 28, Zgb, str. 6.
    Huzjak, M. (1997). Otisnimo jedan otisak (monotipija).
likovna stvaraonica časopisa Zvrk br. 1 (god. I), Zgb, str. 34.
    Huzjak, M. (1997). Tiskajmo pomoću kartona.
likovna stvaraonica časopisa Zvrk br. 3 i 4, (god. I), Zgb, str. 78 - 79.
    Huzjak, M. (1997). Ne bacajte kutijice!.
likovna stvaraonica časopisa Zvrk br. 3 (god. II), Zgb, str. 56.
 
1999.
Huzjak, M. (1999). Čitanje likovnog "teksta". Školske novine br. 20, Zgb, str. 3.
 
Huzjak, M. (1999). Kompozicija i format. Školske novine br. 23-24, Zgb, str. 9.
 
Huzjak, M. (1999). Strukturalne zakonitosti. Školske novine br. 27, Zgb, str. 8-9.
 
Huzjak, M. (1999). Zlatni rez: geometrija prirode ili prirodna geometrija.
Školske novine br. 36, Zgb, str. 8.
 
Huzjak, M. (1999). Anđeli. Školske novine br. 41-42, Zgb, str. 15.
 
2000.
Huzjak, M. (2000). Korelacija u metodici likovne kulture.
Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu br. 1(2), Vol. 2, str. 225 - 231.
    Huzjak, M., (2000). Sinonim za životnost i dinamičnost (ritam u likovnoj kulturi).
Zagreb: Školske novine br. 12, str. 10.
    Huzjak, M. (2000). Pomoć samorazvoju učitelja (likovna kultura na Internetu).
Zagreb: Školske novine br. 17, str. 10.
    Huzjak, M. (2000). Šablone. Zagreb: Školske novine br. 21, str. 11.
    Huzjak, M. (2000). Kič i kako ga prepoznati (o temi i sadržaju u umjetnosti).
Zagreb:
Školske novine br. 39, str. 10.
 
2001.

Huzjak, M. (2001). Vizualizacija audio ritmova pomoću reprodukcija.
Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu br. 1(3), Vol. 3, str. 199 - 202.

 
Huzjak, M. (2001). Pisanica i Uskrs: običaji i mitovi.
Zagreb: Školske novine br. 14-15, str. 5.
 
Huzjak, M. (2001). Harmonična potka Univerzuma (korelacija u nastavi).
Zagreb: Školske novine br. 28, str. 6.
 
2003.
Huzjak, M. (2003). Šablonsko (stereotipno) ponašanje.
Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu br. 2 (6), Vol. 5, str. 239 - 246.
 
Huzjak, M. (2003). Četvrtina sunca u kutu papira (šablone).
Zagreb: Školske novine br. 35, str. 6 - 7.
 
Huzjak, M. (2003). Ni Djed Mraz ni Djed Božićnjak!....
Zagreb: Školske novine br. 41-42, str. 6.
 
2004.
Huzjak, M. (2004). Likovna kultura kao nastava domaćinstva.
Zagreb: Školske novine br. 31, str. 7.
 
Huzjak, M. (2004). Kako iskorijeniti kič? Blagdanske čestitke i ukrasi.
Zagreb: Školske novine br. 42, str. 7.
 
2005.
Huzjak, M. (2005). Odgoj pažnje. Zagreb: Školske novine br. 23, str. 7.
 
Huzjak, M. (2005). Odgoj i preodgoj. U: zborniku tekstova "Ako je škola život...", Zagreb: Ekonomski institut, str. 50 - 57.
 
2006.
Huzjak, M. (2006). Likovna kultura - trauma ili rasterećenje.
Zagreb: Školske novine br. 21, str. 7.
    Huzjak, M. (2006). Darovitost, talent i kreativnost u odgojnom procesu.
Zagreb: Odgojne znanosti, Vol. 8, br. 1, 2006., str. 289-300.
   

Huzjak, M. (2006). Kič i kako ga prepoznati - o temi i sadržaju.U:"Akademija" - časopis za umjetnost i kulturu, Široki brijeg: ALU Široki brijeg br. 1(I), str. 171-172.

 
2010.
Huzjak, M. (2007). Strukturalne veze glazbe i slike - boja zvuka. U: Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju: Monografija znanstvenih skupova, str. 156-161.
 
2011.
Huzjak, M. (2011). Interdisciplinarni pristupi likovnoumjetničkom području. Zagreb: Školske novine br. 1-2, str. 7.
 
2012.
Huzjak, M. (2012). Međupredmetno povezivanje likovnog i glazbenog odgoja. U: EDUvision 2012: "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij". Str. 35 - 40.
 
2014.
Huzjak, M. (2014). Stvarnost kao jezična iluzija. U: "Filozofija i mediji", zbornik simpozija 2009. Zagreb: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja. Str. 437 - 449
 
2014
Huzjak, M. (2014). Moramo djecu naučiti da razmišljaju svojom glavom i da imaju stav. U "24 sata", utorak, 18. 11. 2014., str. 2
 
2016.
Huzjak, M. (2016). Odgoj za vizualno komuniciranje u razdoblju „slikovnog zaokreta“ / Education for visual communication in the period of „the iconic turn“. Pozvano predavanje. U: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti u Osijeku.   Str. 17 – 32.
 
2017.

Huzjak, M. (2017). The Role of Teaching Materials/Textbooks on Visual Perception and Visual Interpretation. U: 7th International Scientific Forum, ISF 2017., proceedings. 7-9 February, Oxford, UK.  Pp. 52 – 67. URL: http://eujournal.org/files/journals/1/books/7th.ISF.Oxford.pdf i u European Scientific Journal: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/9188/8729

     
         Predgovori: Huzjak, M. (2000). Sve po deset kuna, izložba Nikoline Manojlović.
Zagreb: galerija Vladimir Nazor.
    Huzjak, M. (2002). Skok preko duge, izložba likovne radionice "Duga".
Zagreb: Hrvatski školski muzej.
    Huzjak, M. (2004). Baština sadržana u škrinjama. Izložba "Škrinje kroz stoljeća" učenika XI. gimnazija. Zagreb: Etnografski muzej, i
                            Škrinje kao baština, Zagreb: Hrvatsko slovo br. 465, str. 18.
    Huzjak, M. (2005). Vizualni govor bez pleonazma, izložba "Likovno opismenjavanje". Galerija Učiteljske akademije.
     
Organizirane dječje izložbe:
 
2002.
"Skok preko duge", Hrvatski školski muzej, Zagreb, 15. 2. - 1. 3. 2002.
 
2003.
"Kreativnost učitelja i učenika", galerija Fortezza - Klovićevi dvori, Zagreb
 
2005.
"Likovno opismenjavanje", Galerija Učiteljske akademije, Zgb., 19. - 31. 5. 2005.
   
 Međunarodne konferencije:
 
 
2001.
EUROPA-MITTELEUROPA-MITTELMEERRAUM, 25.-27. Oktober 2001., Zagreb
2002.
CUC 2002: CARNet Users Conference: "Seize the Internet",
Zagreb, 25., 26. i 27. 9. '02.
 
2004.
Umjetnost i odgoj/ Education and art, Učiteljska akademija u Zagrebu, 21.5. 2004.
 
2005.
CUC 2005, CARNet Users Conference: "Meeting Users Needs",
Dubrovnik, 21., 22. i 23. 11. '05.
 
2007.
CUC 2007, CARNet Users Conference: "Korisnik u fokusu",
Rijeka, 19., 20. i 21. 11. '09.
 
2007.
€CNSI 2007 The 1st International Conference on Advanced and Systematic Research. Simpozij: Prvi specijalizirani umjetničko-znanstveni skup: "Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata" (GGIPEUS),
25. i 26. 10. '07
 
2008.
€CNSI 2008 The 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research. Simpozij: Drugi specijalizirani umjetničko-znanstveni skup: "Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata" (GGIPEUS)
 
2009.
18. Dani Frane Petrića: simpozij "Filozofija i mediji", Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 20., 21., 22. i 23. 9. '09.
 
2009.
€CNSI 2009. Prvi specijalizirani umjetničko-znanstveni skup: "Temelji vizualne edukacije u procesu strukovne tranzicije", Zadar 12. i 13. 11. '09.
 
2009.
CUC 2009, CARNet Users Conference: "Internet rEvolucija",
Zagreb, 16., 17., 18. i 19. 11. '09.
 
2010.

€CNSI 2010. Drugi specijalizirani umjetničko-znanstveni skup za vizualnu edukaciju: "Interdisciplinarni pristupi likovnoumjetničkom području", Zagreb, 11, 12. i 13. studenog 2010.

 
2011.
InfoKomTech 2011, "Nova vizija tehnologij prihodnosti", Ljubljana, 3. 11. 2011.
 
2011.
€CNSI 2011. Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup za vizualnu edukaciju: "Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju", Zagreb, 10., 11. i 12. studenog 2011.
 
2011.
EDUvision 2011, "Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij", Ljubljana, 1. 12. 2011.
 
2012.
EMEE 2012. Četvrti specijalizirani simpozij znanstveno tematskog usmjerenja - likovna umjetnost: „Likovna edukacija u ozračju suvremenih tendencija europskog odgoja i obrazovanja“, Opatija, 17. i 18. 9. 2012.
 
2012.
EDUvision 2012, "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij / Modern Approaches to Teaching Coming Generation", Ljubljana, 6. - 7. 12. 2012.
 
2014.
Simpozij „Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja“, Osijek, 17. i 18. 10. 2014., plenarno predavanje
 
2015.
Simpozij "Temeljna metodička ishodišta odgajanja i poučavanja u Likovnoj kulturi / Basic Methodical Sources of Visual Art Education", Opatija, 13 - 15. 4. 2015.
 
2016.

11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti: BUDUĆNOST OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJE ZA BUDUĆNOST, Poreč 12. - 14. 10. 2016.

 
2017.
7th International Scientific Forum, ISF 2017., 7-9 February, Oxford, UK
 
2018.
Simpozij “Filozofija i stvaralaštvo”, 13. – 15. prosinca 2018.,Hrvatsko filozofsko društvo i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Naziv izlaganja: “Probijanje „četvrtog zida“ kao interaktivni postupak suvremenog umjetničkog stvaralaštva.”
 
2018.
Metodički skup na Sljemenu, 13. ožujka 2018. Naziv izlaganja: „Međupredmetno povezivanje u nastavi likovne kulture“
 
2019.
Arts, Creativity, Education (ACE) 2019. 7. – 9. ožujka 2019., Zagreb. Naziv izlaganja: „Utjecaj verbalizacije na opažaj i na uspješnost dječjeg crteža“
 
2019.
2nd International Arts and Creativity in Education Conference Zagreb (ICFE). 23. – 25. travnja 2019., Zagreb.
 
2019.
Konferencija STOO, 15. – 17. studenoga 2019., Zagreb. Simpozij Istraživanje odnosa likovne i vizualne umjetnosti; organizator i predavač.
 
2020.
29. siječnja 2020., simpozij “Soundwords”, Beč, Austrija, keynote speaker/pozvano predavanje o stripu u nastavi
     
 
Nagrade:
CUC 2005, CARNet Users Conference u Dubrovniku, ICT in Education,
nagrada za najbolji rad konferencije za "Learning to Look - art for kids"
    2. nagrada za najbolji e-kolegij za ak. godinu 2009./2010. na Sveučilištu u Zagrebu za kolegij Metodika likovne kulture 1, 2 i 3
   

ECNSI 2010, likovni simpozij Best paper award (nagrada za najbolji rad simpozija)

   

EMEE 2012, likovni simpozij Best paper award 1. nagrada za najbolji rad simpozija

     
  Sudjelovanje na stručnim skupovima: 1. Burza informatičkih projekata, INFO 2000, Zagreb, 7.-11. 11. 2000., predavač
2. Okvirni program "Likovne kulture" i "Likovne umjetnosti", Hrvatsko vijeće INSEA, 15. 12. 2002., predavač
3. Usavršavanje stručnih suradnika (pedagozi i psiholozi) Primorsko goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, 2005., predavač
4. Znanstveni skup "Aktualne promjene u obrazovanju s gledišta odgojnih znanosti", pokrovitelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 8. 12. 2005., predavač
5. Ciklusi stručnog usavršavanja voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja likovne kulture i stručno usavršavanje učitelja likovne kulture osnovnih škola uključenih u provedbu eksperimentalne faze HNOS-a, srpanj i kolovoz 2005., predavač
6. Usavršavanje stručnih suradnika (pedagozi i psiholozi) Primorsko goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, 2006., predavač
7. Četrdesetak stručnih aktiva po školama diljem hrvatske s temama iz metodike likovne kulture, 2002. - 2014., predavač
8. Tribina "Vizualno pismeno društvo", Udruga za promicanje vizualne kulture OPA, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Zagrebu, 24.veljače 2010., predavač
9. 7. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije, 28. 1. 2010., predavač
     
  Sudjelovanje u povjerenstvima:

1. 2004.g. član Povjerenstva za informatizaciju sveučilišta u Zagrebu
2. 2004. g. voditelj Povjerenstva za stručnu prosudbu i završnu izradu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) za likovnu kulturu, razredna nastava, u osnovnoj školi
3. 2005. g. član Povjerenstva za izradu nastavnog programa za razrednu nastavu
4. 2010. član je žirija pri izboru djela na međunarodnom likovnom natječaju „Dječji portret 3“, Slovenija
5. 2011. g. član Ocjenjivačkog suda za odabir najboljeg e-kolegija na Sveučilištu u Zagrebu za 2010./2011.
6. član Povjerenstva za ocjenu najboljih školskih projekata
7. Član Ocjenjivačkog suda za školske web stranice „Skockajte web“ 2009., 2010., 2011. i 2012. g.
8. 2018. Član Državnog povjerenstva na državnom Natjecanju-izložbi učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2018.
9.2016/2018. Član stručne radne skupine za izradu kurikuluma za Likovnu kulturu i Likovnu umjetnost u sklopu Cjelovite kurikularne reforme / Škole za život