PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu Slikarske nastavne jedinice
 SLIKARSKE NASTAVNE JEDINICE  23,  4  
  Gradivni element slike je ploha. Ploha je pojavnost koja ima dvije dimenzije - duljinu i širinu. Visinu ili nema ili je zanemariva (npr. nanos boje kojim je ploha naslikana). Sjena kao zaustavljena svjetlost je primjer apsolutne plohe, bez naznake treće dimenzije. I plohu kao i crtu možemo doživjeti kao nešto živo, sa osobnošću i karakterom: stroge i krute plohe kirurški oštrih rubova i "upeglanih", glatkih površina; ili slobodne, divlje ili grube plohe nepravilnih, iskrzanih, razvedenih rubova i nejednolike, "umrljane" površine. Ploha još može biti ravna, zaobljena, napeta, nepravilna, geometrijska, obojena, svijetla, tamna, mala, velika itd. Za slikanje koristimo materijale čiji trag omogućava stvaranje plohe: pastel, akvarel, gvaš, temperu, ulje, kolaž, fresku, mozaik, tapiseriju.

 

Nastavna jedinica:
motiv:
CVIJET KAKAV JOŠ NITKO NIGDJE NIJE VIDIO

tehnika: akvarel + flomaster

likovni problem: crta, boja, oblik

razred: 1.

Artikulacija nastavnog sata:
  Djeci demonstriramo rad kombiniranom tehnikom: moguće je prvo crtati flomasterima pa transparentnim akvarelom prelaziti preko, ili obrnuto, prvo slikati akvarelom, pa po osušenoj boji crtati flomasterima. Potom možemo pročitati motivacijsku priču.

  Nakon čitanja porazgovarati s djecom o priči, i naglasiti da je cvijet toliko čudan da uopće i ne liči na cvijet. Time zaobilazimo moguće izjave djece kako "ne znaju crtati". Tijekom rada paziti na precrtavanje, i podsjećati da je taj cvijet vidjelo samo to dijete. Pri analizi obratiti pažnju na originalnost i kreativnost, "čiji je cvijet najčudniji" i "koji bi cvijet najteže, a koji najlakše bilo otkriti kao cvijet". Razlikovati crtu flomasterima od plohe akvarelom. Gledati kompozicijski smještaj likova, pojavljuje li se šablona zelene trake "trave" u dnu papira, i plave trake "neba" na vrhu.
Napomena: Ovu nastavnu jedinicu koristimo kao sredstvo za razbijanje šablone prikaza cvijeta u dječjem crtežu kao "obojane tratinčice"; poseban je naglasak na posebnosti i različitosti svakog cvijeta.

dječji radovi

   dječji radovi:

 

Joan Miro

Joan Miro: "Slika", 1953.

 

Nastavna jedinica:
motiv:
OBOJANI ZMAJ

tehnika: pastel

likovni problem: kontrast kvantitete, ploha, crta

razred: 2.

 

Artikulacija nastavnog sata:
Demonstracija rada sa pastelama: preporučljiv je smeđi ili sivi papir (natron, pak-papir); djecu upozoriti na jači pritisak pastelom o podlogu da plohe ne bi bile anemične i blijede. Ponoviti: kontrast = suprotnost, kvantiteta = količina.
Možemo pročitati motivacijsku priču.

U analizi spomenuti da su zmajevi izmišljena bića, pa im djeca mogu sama izmišljati što maštovitije oblike; tko ima najneobičnijeg zmaja? Analizirati i upotrebu pastela, kompozicijski smještaj likova, i detalje kao krljušt, kandže, bodlje i sl.

dječji radovi
dječji radovi:
  Pritisnuti za uvećanje. Crvena boja posve dominira slikom; njoj se suprotstavljaju manja količina hladne plave i sasvim malo intenzivne žute koja čini kontrast količine (kvantitete) prema dominirajućoj crvenoj.Henri Matisse: "Harmonija u crvenom (Crvena soba)", 1909.

 

Nastavna jedinica:
poticaj:
DOŽIVLJAJ GLAZBE

tehnika: tempera

likovni problem: ploha, mrlja, ritam, ton

razred: 3.

dječji radovi:

Artikulacija nastavnog sata:
S djecom verbalno ponavljamo način rada temperom. Puštamo djeci glazbu, npr. Musorgsky "Slike s izložbe", dio sa naglašenim glasno-tihim kontrastima .Pri ponovnom puštanju tražimo od djece da dirigiraju rukama po zraku pazeći na karakter dijela kompozicije koji je u toku - neke djelove će dirigirati širokim, dugim, sporim, snažnim pokretima, a neke kratkim, brzim i  energičnim. Razgovaramo o različitosti instrumenata i mogućnosti različitog likovnog izražavanja potezima, plohama i mrljama. Kažemo im da sada dirigiraju na papirima držeći kistove u rukama, također prateći promjene i različitosti u glazbi. Nikakva druga uputstva ne dajemo djeci kako ne bi utjecali na spontanost doživljaja i izraza. Tijekom rada puštamo glazbu. U analizi osvještavamo likovne elemente koji su se pojavili na radovima. Povezujemo elemente glazbenog i likovnog jezika: tonovi i polutonovi (odnos crveno-žuto, crveno-žutocrveno, crveno-svjetlocrveno...), kompozicija, ritam, boja. Tražimo i učenikovu samoanalizu, kakav je bio doživljaj dijelova kompozicije i kako je to prikazano, i čime. Asocijativnost različitosti instrumenata prema odnosima boja, linija i ploha.
dječji radovi
Vasilly Kandinsky:
"Kompozicija IV",
1911.
Pritisnuti za uvećanje. Odnosima boja i poteza Kandinski izražava čistu estetsku ekspresiju u kompozicijskom obliku i nastoji slici dati "vizualnu muziku".

 

 

Nastavna jedinica:
motiv:
KRIŽNI PUT

tehnika: tempera

likovni problem:
tonovi jedne boje

razred: 4.

Artikulacija nastavnog sata:
Djeci demonstriramo rad temperom. Objašnjavamo što je ton boje. Razgovaramo o Uskrsu: što se događalo s Isusom i što to nama znači? Objašnjavamo biblijsku temu križnog puta, uspoređujemo ga s našim životima i križevima što ih nosimo. Čitamo iz Biblije postaju u kojoj Šimun Cirenac pomaže nositi Isusu križ; razgovaramo tko nama pomaže u životu. Zatim možemo predložiti igru: jedan učenik će predstavljati Isusa i nosit će križ u obliku stolice, drugi učenik će biti Šimun i pomoći će mu dio puta, dvojica mogu biti vojnici-stražari, a ostali učenici narod koji to promatra. Nakon odigrane scene ponovno razgovaramo: kako se osjećao koji lik? Zatim najavljujemo zadatak: naslikati ćemo tu postaju Križnog puta u tonovima samo jedne boje, koju će svatko sam izabrati. Na kraju sata gledamo radove i analiziramo ih.

dječji radovi:
Edo Kovačević:
"Šestine u magli"

 

 

 SLIKARSKE NASTAVNE JEDINICE 2

PRVA STRANICA NASTAVNE JEDINICE CRTAČKE JEDINICE KIPARSKE JEDINICE GRAFIČKE JEDINICE DIZAJN
TEKSTOVI LITERATURA DIDAKTIČKI MATERIJAL LIKOVNI ELEMENTI PJESME PRICE METODIKA