PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu Crtačke nastavne jedinice
 CRTAČKE NASTAVNE JEDINICE 2
  Osnovni gradivni likovni elementi crteža su crta i točka. Crta jest "skup točaka u ravnini" kako nas uči matematika, i oblik sa jednom dimenzijom naglašenom (dužinom) a dvije zanemarene (visina i širina), ali ju možemo doživjeti i kao trag koji ostavlja točka u kretanju; dakle kao nešto živo, sa zanimljivim ili dosadnim proživljenim putem, sa različitim osobnostima, tokovima i karakterima. Doživimo na taj način karakter debele ili tanke linije, oštre ili ne, duge ili kratke, kontinuirane, postojane ili isprekidane, izlomljene. Tok im može biti ravan ili krivudav, ovisno o karakteru točke koja ostavlja trag, odnosno ruke koja izvodi točku u šetnju. Po značenju crte dijelimo na strukturne, gradivne crte i konturne, obrisne. Za crtanje rabimo materijale koji ostavljaju linijski trag: olovku, kredu, ugljen, kemijsku olovku (didaktički je neprimjerena jer blijedi), flomaster, tuš-pero, tuš-kist i sl.
   
Nastavna jedinica:
motiv:
KIŠA I VJETAR U
         KROŠNJAMA
tehnika: tuš-kist; tuš-drvce;
            tuš-pero 
likovni problem: smjer i karakter crta i točaka; gusto-rijetko

razred: 1.

Artikulacija nastavnog sata:
 Potrebno je djeci demonstrirati način rada tušem i perom ili kistom. Pri demonstraciji obratiti djeci pažnju na različite karaktere i tokove crta; prepoznati ih na različitim debljinama grana. Moguće je organizirati kratku motivacijsku igru u kojoj djeca svojim rukama oponašaju grane; učitelj pokazuje s koje strane puše jak vjetar, a djeca se savijaju na suprotnu. Spomenuti kako vjetar tako nosi i kišu, pa ni ona ne pada pravolinijski na zemlju. Vjetar ponekad mijenja i smjer. Kako se osjeća drvo na kiši? A kiša na drvu? A vjetar? Motivaciju je potrebno izvesti unutar 10-15 min. Pri analizi treba posebno obratiti pažnju na kompozicije crteža (koliko stabala, kako raspoređena, kako usmjerena...) i upotrebu materijala (je li se tko dosjetio prskanjem dočarati kišu, koliki je raspon i gradacija karaktera linija).    Pripomena: Ovu nastavnu jedinicu izvodimo u zimskim mjesecima zbog pristupačnosti motiva - ogoljelog drveća vidljivog kroz prozor učionice, i čestih vjetrova i kiša.


  Dječji radovi
dje
čji radovi:


Rembrandt Van Rijn:
"Dvije
žene s djetetom
koje u
či hodati", 1635.

Pritisnuti za uvećanje.  Koristeći tuš, pero i kist, Rembrandt u skicoznim potezima postiže velik raspon od najtanjih, jedva vidljivih linija do masivnih, debelih poteza koji crte drže na okupu i stabiliziraju kompoziciju. Gradacija je vidljiva i u suhoći materijala - negdje je potez žedan i suh, a negdje sočan, razliven i mastan.

 

Nastavna jedinica:
motiv:
TRAVA

tehnika: flomaster;
tuš-kist; tuš-pero

likovni problem: strukturna crta, crte po toku (i karakteru ako je tehnika tuš i kist)

razred: 2.

Artikulacija nastavnog sata:
Demonstracija
rada s flomasterima: bez obzira na pritisak, debljina linije je uvijek jednaka. Ako se radi tušem i kistom tada pokazati raspon karaktera crta od suhog, žednog kista do natopljenog što ostavlja debeo, sočan trag; i kombinacije jačine pritiska o podlogu.
Kao motiv djeci možemo izložiti tegle sa busenovima trave (po mogućnosti sa zemljom, uz ekološko osvještavanje) i razgovaramo s djecom što vide. Primijetiti zgusnutost, preplitanje i građenje oblika busena iznutra vlatima-strukturne crte.
U analizi gledati iskorištenost papira, percepciju tokova linija (bogatstvo prepleta vlati trave), i kompozicijske odnose gusto-rijetkog.

Primjer moguće motivacije djece pomoću busenova iskopanih zajedno sa zemljom i posađenih u plastične posude (od margarina).

Pablo Picasso:
"Glava
žene"

Pritisnuti za uvećanje. Glava se na ovoj litografiji oblikuje bez obrisne linije, samo grupiranjem gustih i rijetkih područja crta.

dječji radovi:

dječji radovi

 

 Nastavna jedinica:
 motiv:
NEOBIČNA  KUĆA

 tehnika: flomaster

 likovni problem:   crno- bijeli kontrast,  ritam

 razred: 3.

Pritisnuti za uvećanje. "Ginger i Fred", Prag, autori Vladimir Milunic i Frank O. Gehrya, 1996.
Artikulacija nastavnog sata:
 Ponovimo da flomaster ostavlja uvijek jednaku liniju, bez obzira na pritisak. Recimo i da je kontrast = suprotnost. Razgovor sa djecom: kako izgledaju zgrade i kuće, i što bi svatko od njih učinio kako bi kuća bila što maštovitija i različitija od svih ostalih; i kako bi te kuće obojali kada bi imali samo crnu i bijelu boju - je li moguće s tim bojama stvoriti zabavne kuće.
Nakon rada, u analizi pogledajmo ima li naizmjence obojanih prozora crno-bijelo. Ako je crno=lijeva ruka a bijelo=desna ruka, možemo li rukama odbubnjati ritam prozora? Što je ritam? Pravilno ponavljanje.
Friedensreich Hundertwasser:
"KunstHausWien"
dječji radovi

 

Nastavna jedinica:
motiv:
SIVA ŽIVOTINJA

tehnika: olovka

likovni problem: akromatski ton, strukturna crta, ploha

razred: 4.

Artikulacija nastavnog sata:
 Podsjetimo se demonstracijom kako se tonira olovkom - polegnut položaj olovke i različita jačina pritiska o papir daju plohe različitih sivih tonova. Akromatske neboje su one izvan sunčevog spektra. Ponoviti značenje strukturne crte.
Možemo ispričati motivacijsku priču. Slijedi razgovor o onome što su čuli.
Najava: raditi ćemo takvu neobičnu životinju plohama u raznim tonovima i strukturnim crtama pomoću različitog pritiskanja olovke o papir. U analizi posebno gledati maštovitost oblika i raspon postignutih tonova.
dječji radovi   Pritisnuti za uvećanje. Picasso stvara kompoziciju od plošnih, jednolično obojanih, kolažiranih oblika kojima daje raspon akromatskih tonova sive između graničnika crne i bijele. Dodatno, dojam tona ostvaruje i teksturiranjem crticama (ispod konjske glave).
dječji
radovi       Pablo Picasso: Guernica, 1937.

CRTAČKE NASTAVNE JEDINICE 2

PRVA STRANICA NASTAVNE JEDINICE KIPARSKE JEDINICE SLIKARSKE JEDINICE GRAFIČKE JEDINICE DIZAJN
TEKSTOVI LITERATURA DIDAKTIČKI MATERIJAL LIKOVNI ELEMENTI PJESME PRIČE METODIKA