Dječji radovi

Crteži se mogu povećati pritiskom na njih.
 Usporedimo ova dva crteža: lijevi ima  samo jedno, centralno komponirano drvo  na crtežu, dok se desni crtež  kompozicijski raširio duž cijelog formata.  Teksturirane, gotovo pravilno nanizane  crtice kiše lijevog rada u suprotnosti su sa  slobodno prskanim kapima desnog rada.  Na lijevom su crtežu čak i listovi (ili  grančice) na granama pravilno ritmički  naredani, a deblo je prikazano samo  tankom linijom. Desna su debla široka, i u  njima vidimo i teksture kore.

 Ovi su crteži rađeni s istim poticajem,  ali u tehnici crnog flomastera. Također  prvi razred, obratiti pažnju na desnom radu na izuzetno kompleksnu  prepletenost grana, a na lijevom radu na doživljaj i interpretaciju godova na drvetu  u obliku ponavljanja uzorka spirale. Donji rad ima kompoziciju  iskrivljenog drveta i iskrzanih linija kiše  nošene vjetrom.
 
     
  Natrag