Grafičke nastavne jedinice
 PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu  
  Medij grafike je otisak. Otisak dobivamo bojanjem klišea ili matrice i pritiskanjem o papir, propuštanjem kroz prešu ili ručno. Prema tome gdje se zadržava boja za otiskivanje na matrici, grafičke tehnike dijelimo na tehnike visokog tiska, tehnike plošnog tiska i tehnike dubokog tiska. U visoki tisak ulaze drvorez, linorez i u školi kartonski tisak. Tehnike plošnog tiska su litografija, sitotisak i monotipija (kojoj neki odriču grafički karakter jer daje samo jedan otisak, a karakteristika grafike je multioriginal). U duboki tisak ulaze bakrorez, bakropis, aquatinta, reservage i suha igla.
   
Nastavna jedinica:
motiv:
OSAMLJENO DRVO U ZIMSKOJ NOĆI, INJE

tehnika: monotipija

likovni problem: svjetlo-tamni kontrast

razred: 1.

Artikulacija nastavnog sata:
Djeci demonstriramo rad monotipijom: slikamo na
keramičkoj pločici, metalnoj, ili od pleksiglasa, a u najgorem slučaju moguće je čak slikati i na najlon-vrećici. Boja (tempera) se miješa sa glicerinom koji će spriječiti prebrzo sušenje. Zatim razgovaramo s djecom o obliku drveća, o tanjim granama koje proizlaze iz debljih, o deblu i krošnji, o lišću. Zatim razgovaramo o inju, o sitnim kristalićima koji u noći svjetlucaju na granama i travi. Djeca započinju rad bijelom bojom, a otiskuju na crnom papiru, tako da papir stave na oslikanu pločicu. Gotov otisak lijepe na bijeli papir i pišu signaturu: tehnika (monotipija) ispod lijevog kuta otiska, potpis i godina ispod desnog kuta i naziv u sredini. Na kraju sata vodimo razgovor o radovima, vršimo analizu.
dječji radovidječji radovi: Pritisnuti za uvećanje
Pablo Picasso:
"Golub na sivoj pozadini", litografija, 1947.

 

Nastavna jedinica:
motiv: BLAGO U ŠPILJI

tehnika: monotipija

likovni problem: komplementarni kontrast

razred: 3.

Artikulacija nastavnog sata:
Djecu upoznajemo sa tehnikom monotipije i demonstriramo dodavanje glicerina u boju, slikanje na keramičkoj (ili drugoj) pločici i otiskivanja na papir. Objašnjavamo što je komplementarni kontrast, možemo načiniti pokus gledajući u točku neke primarne ili sekundarne boje tridesetak sekundi, pa onda u bijeli papir - vidjet ćemo komplementarnu sliku te boje. Zatim sugeriramo djeci da zažmire i zamisle jednu špilju, u kojoj je jedno jezero plave ili zelene boje, i kako se to jezero odražava na okolnim zidovima u svojoj komplementarnoj boji. Napišimo na ploču i parove: crvena-zelena, plava-narančasta, žuta-ljubičasta. Usred te pećine sija blago i osvjetljava svu okolicu. Upozoravamo ih da slikaju brzo kako se boja nebi osušila. Djeca pristupaju radu, a na kraju sata izlažemo sve radove i obavljamo analizu.
dječji radovi:
dječji radovi
Zdenka Pozaić:
"Ruka i rukavica",
linorez u boji,
1988.
Pritisnuti za uvećanje

 

 

Nastavna jedinica:
mot
iv: PTICA MIRA

tehnika: karton tisak

likovni problem: stilizacija lika, otiskivanje s martice

razred: 4.

Pripomena: pri odabiru kartone ne uzimati ljepenku u slojevima zbog lakog ljuštenja i raspadanja

Artikulacija nastavnog sata:
  Djeci demonstriramo način izrade matrice (klišea), pokazujemo već gotovu kartonsku matricu i objašnjavamo pojmove "grafika", "otisak" i "otiskivanje". Razgovaramo o izgledu raznih ptica i o stilizaciji, pojednostavljivanju oblika zbog lakšeg izrezivanja iz kartona. Izrada: djeca crtaju oblike na kartonu (kontrolirajmo da ne budu premali i s previše detalja), izrezuju ih i lijepe na pripremljenu podlogu. Slijedi mješanje tempere sa malo glicerina da se boja nebi prebrzo osušila, i otiskivanje na papir. Zbog osvještavanja crno-bijelog kontrasta koristimo bijelu temperu i crni papir, veličine otprilike 17 X 14 cm. Gotov otisak djeca lijepe na bijeli papir A4 formata (21 X 32 cm) i stavljaju signaturu koju ćemo im pokazati na ploči: redni broj otiska/edicija (npr. 1/2), naziv i ime i prezime. Signaturu upisuju običnom olovkom. Preporučljivo je da svako dijete napravi dva otiska da stekne predodžbu o mogućnostima umnožavanja grafike. Također, ponekad djeca ne shvate da za svaki otisak treba iznova nanjeti boju. Pri analizi skrećemo djeci pozornost kako je u grafici tehnička kvaliteta otiska jednako važna kao i sama likovnost.
dječji radovi Dječji radovi Albert Kinert: "Otok", linorez u boji, 1978.g.

Pritisnuti za uvećanje

 

PRVA STRANICA NASTAVNE JEDINICE CRTAČKE JEDINICE SLIKARSKE JEDINICE KIPARSKE JEDINICE DIZAJN
TEKSTOVI LITERATURA DIDAKTIČKI MATERIJAL LIKOVNI ELEMENTI PJESME PRIČE METODIKA