Dječji radovi
 Natrag
Pritisnuti za uvećanje Pritisnuti za uvećanje  

Radovi se mogu povećati pritiskom na njih

   Svi radovi zbog karaktera materijala (masnog glicerina u boji) imaju naglašene slikarske teksture, razvedene plohe. Neka djeca prikazala su inje i u zraku, poput snijega. Otisak desno ostavlja dojam kompaktnosti, jedinstvenosti i povezanosti oblika koji čine krošnju; poput rascvalog cvijeta. Svi radovi imaju drveće smješteno centralno, pravilno dijeleći podlogu po vertikalnoj polovici. 

Pritisnuti za uvećanje Pritisnuti za uvećanje    Na desnom radu su grane drveta prikazane zanimljivim odnosom točaka (mrlja) koje podsjećaju na listove ili cvjetove, i crta koje ih povezuju. Lijevi otisak, za razliku od ostalih, deblo ima prikazano obrisnom linijom.
Pritisnuti za uvećanje Pritisnuti za uvećanje  

  Zadnji rad ima povučenu i crtu tla, bazu. Potezi su gusto naneseni, drvo je sabito u zatvorenu vertikalu.

 

  Na desnoj fotografiji vidi se organizacija ploče s aplikacijama, reprodukcijom i dječjim radovima.

Pritisnuti za uvećanje Pritisnuti za uvećanje     Djeca u procesu rada. U ovom slučaju slikaju na najlonskim vrećama, a moguće je raditi i na keramičkim pločicama, metalnim, plastičnim i drugim podlogama koje ne upijaju boju. Desno se vidi podizanje papira s matrice.