PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu Kiparske nastavne jedinice
 KIPARSKE NASTAVNE JEDINICE  23  
  Kiparstvo se koristi trodimenzionalnim prikazom oblika, tako su mu osnovni gradivni elementi volumen i prostor. Kiparstvo po stupnju plastičnosti možemo podijeliti na punu plastiku (prostor obilazi volumen sa svih strana) i reljef (oblici se s jedne strane drže podloge, pa ih prostor ne može s te strane obuhvatiti). Prema gradaciji koliko volumena u reljefu izlazi iz podloge u prostor, reljef dijelimo na visoki, niski i uleknuti. Volumen može biti pun, prazan, prošupljen, jednostavan, složen, obli, uglati, mali, veliki, statičan, dinamičan, raščlanjen itd. Punu plastiku pak dijelimo (prema odnosu prostora i volumena) na monolitnu masu, udubljeno-ispupčenu masu, prošupljenu masu, plošno istanjenu masu i linijski istanjenu masu. Mobil je također puna plastika, ali pokretna u prostoru, pokretana strujom zraka ili nekom drugom energijom. Kiparski materijali su glina, glinamol, plastelin, gips, bronca, drvo, kamen, žica, lim, folija, papir i drugi materijali.

 

Nastavna jedinica:
motiv:
LOPTE i odbjegle točke  

tehnika: glinamol

likovni problem: razvijanje početne osjetljivosti za volumen

razred: 1.

 
Artikulacija nastavnog sata:
Djeci demonstriramo način rada glinom (djeca svoju još ne vade iz paketića da im ne odvlači pažnju). Glinu možemo modelirati, mijesiti, udubljivati, izvlačiti, oduzimati, dodavati, prošupljivati. Glinamol se, za razliku od gline, brže suši. Osvještavamo prostor: on nas okružuje, ispunjava učionicu, rukom slobodno mašemo i prolazimo kroz njega. Volumen nas spriječava u prolasku, ruka ne može kroz zid, ili glinu. Ipak, u volumenu možemo prokopati rupu kroz koju prostor (i naša ruka) opet mogu slobodno strujati, npr. prozor. Zatim pričamo motivacijsku priču, nakon koje djeca rade od glinamola loptu s koje su pobjegle točkice. Na kraju sata sakupimo sve radove na okup (na nekoliko klupa, npr.) za analizu, i razgovaramo koliko daleko i kojim putanjama su točke pobjegle sa lopti u prostor.
  Pritisnuti za uvečanje. "Mojsije" istovremeno djeluje monolitno, građen od velikih masa s teškim kompaktnim udovima, i vrlo dinamično, pokrenut mnogim vijugavim linijama (brade, draperije) i zarotiranom osi tijela.

dječji radovi
dječji radovi:

 

 

Michelangelo Buonarotti: 
"Mojsije", oko 1513-15. 

 

Nastavna jedinica:
motiv:
NASELJE

tehnika: kutijice, drveni elementi

likovni problem: osnovni elementi urbanizma, kontrast volumena i prostora

razred: 2.

Artikulacija nastavnog sata:
Razgovaramo o gradu i selu. Razlike u veličini i rasporedu kuća i zgrada. Gradogradnja = urbanizam. Možemo pokazati tlocrte različitih tipova naselja. Povezati zgradu sa volumenom, ulicu sa prostorom. U gradu ima mnogo ljudi; zato volumeni zgrada moraju biti što veći da prime mnogo ljudi u sebe, a volumen ulice se provlači između zgrada. Ulice su različite: male, jednosmjerne ili pješačke uličice, ili velike avenije sa mnogo traka. Prostor se provlači ispod nadvožnjaka i kroz pasaže. Izvedba: moguće su varijacije: na podlozi od kartona djeca u paru ili većim grupama slažu, režu i lijepe kutijice gradeći naselje; ili, na velikoj površini (na podu ili na spojenim stolovima unutar redova- tri reda, tri grupe učenika) djeca naprosto slažu oblike i grade naselje bez lijepljenja - ovdje je najvažnija sama aktivnost gradnje, rezultat ne mora obavezno biti sačuvan.
Analiziramo maštovitost oblika i prostornog rasporeda "zgrada". Kuda bi se sve vjetar mogao provlačiti i kako provesti? Kojim prostorom?
Djeca pri aktivnosti gradnje
Pritisnuti za uvećanje. U Mooreovim skulpturama prostor je jednako važan čimbenik kao i volumen. Masa rotira u krug čineći rupe i mostove, a rotira i sama oko sebe. Prividna neuhvatljivost oblika oživljuje neživ kip od bronce i ostavlja dojam  organske pokrenutosti. Prostor u svom brišućem letu nad oplošjem čas ubrzava, čas usporava nad zadebljanjima i provlači se rotirajući kroz prolaze koji ga ponegdje uokviruju; dinamika je uspostavljena.
dječji radovi
        Henry Moore:
        "Ležeća figura"

 

Nastavna jedinica:
motiv:
UKRASI

tehnika: papir - plastika

likovni problem: simetrija i asimetrija oblika, plastičke teksture

razred: 3.

Artikulacija sata: Razgovaramo s djecom o ukrašavanju, i o različitim materijalima. Radimo demonstraciju rada sa papirom: pokazujemo trganje, izrezivanje i bušenje; razne širine i dužine, lomljenje u lepezu. Mogućnost lijepljenja i spajanja spajalicom. Ukazujemo na raznovrsnost površine, glatke, izgužvane, hrapave ili izbušene. Zatim zadajemo djeci izradu ukrasa, sami lijepe, a mi možemo na višestrukim spojevima učvrstiti spajalicom ("heftericom"). Gotove ukrase vezujemo koncem i lijepimo na ploču radi analize.
  Pritisnuti za uvećanje. Laszlova skulptura je u potpunosti izrađena od plošno-istanjenih i linijski-istanjenih masa, što je također osobina i papir plastike. Kružni i linijsku oblici koriste se kao modul, osnovna izražajna jedinica.
dječji radovi dječji radovi   Laszlo Moholy - Nagy

 

Nastavna jedinica:
motiv:
RIBA

tehnika: papir - plastika

likovni problem: odnos volumena i prostora, ritam oblika, plastičke teksture

razred: 4.

Pripomena: upotrebljavamo tvrdi papir, shelers-hammer npr. ili akvarel papir. Potrebne su i škare i lijepilo.

Artikulacija nastavnog sata: Djeci pokazujemo fotografiju ribe i vodimo analitički razgovor. Kako izgleda riba? Kakvo je njeno tijelo? Čime je ono prekriveno? Kako izgledaju ljuske, jesu li sve jednake? Što pomaže ribi pri kretanju? Kako izgleda rep, peraje? Vidi li se na ribi ritam? Osvjestimo pojam teksture na ljuskama. Zatim demonstrirajmo mogućnosti obrade i perforiranja papira. Savijanjem plastificiramo papir i stvaramo reljef. Volumen se diže iz plohe u prostor, ali ga prostor ne obuhvaća posve kao skulpturu. Pokažimo to na reprodukciji. Tijelo ribe izradjujemo prorezom, savijanjem i lijepljenjem osnovnog oblika: Papir ćemo sada rezati, urezivati u plohu, izrezivati iz plohe, savijati i lomiti, plisirati kao "harmoniku" i sl. i tako izraditi ribi ljuske, peraje, rep, usta, oko. Ove izraze možemo ispisati i na aplikaciju.

Na kraju u analizi razgovaramo o bogatstvu i originalnosti tekstura, i trazimo što veći raspon mogućnosti upotrebe materijala, tj. papira.

dječji radovi

 

 

dječji radovi:

Reljef s prizorom kralja (Zvonimira?), 11. st.,Split,
vjerojatno iz Solina

 

  KIPARSKE NASTAVNE JEDINICE 2

PRVA STRANICA NASTAVNE JEDINICE CRTAČKE JEDINICE SLIKARSKE JEDINICE GRAFIČKE JEDINICE DIZAJN
TEKSTOVI LITERATURA DIDAKTIČKI MATERIJAL LIKOVNI ELEMENTI PJESME PRIČE METODIKA