tlocrt1.JPG (28246 bytes)Prikazi gradova s prostorom što teče kroz njih. Na fotografiji Siene vidimo ulicu koja poput oštre linije krivudajući prosijeca gradsko tkivo. Slično, na donjem tlocrtu Venecije primjećujemo kanal kako na isti način putuje prema velikom kanalu. U Sieni uočavamo i snažnu vertikalu tornja koji takodjer čini liniju, inverznu crtu mase prema  crti prostora u negativu koju čini ulica.tlocrt2.JPG (26071 bytes)

Urbanizam: 1 - 3