Pritisnuti slike za uvećanje

  Radovi se razlikuju po stupnju reljefnosti i različitosti plastičkih tekstura. Ovdje su krljušti dolijepljivane kao najviši stupanj plastičnosti; najviše izlaze u prostor. Oko je dolijepljeno.

    Lijeva riba je teksturirana izrezivanjem rupa. Druge dvije imaju okomito nanizane ljuske, možda škrge i urezane pa savijene ljuske. Srednja ima horizontalne, izduljene proreze; oko je izrezano.
    Na donjoj desnoj ribi ljuske se pravilno, ritmički nižu jedna za drugom. Riba iznad ima posebno naglašene peraje i rep kao mnoštvo narezanih linija.
    Najbliža riba ima poseban rep; prelomljen kao harmonika. Zanimljivo je i oko: i ono je plastificirano kao stožac, a narezan je i rub, obris ribe. I lijeva riba ima narezan hrbat, ali na vrlo sitne, uske trake.
 Dječji radovi
 Natrag