PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu Kiparske nastavne jedinice 2
 KIPARSKE NASTAVNE JEDINICE  13  
   
Nastavna jedinica:
motiv
: PRAVOKUTNI OBLICI

tehnika: glina

likovni problem: razvijanje početne osjetljivosti za volumen

razred: 1.

 dječji radovi
Artikulacija nastavnog sata:
Pokazujemo djeci glinu i kako ju obrađivati: možemo ju mijesiti, modelirati, dodavati i oduzimati. Crtamo zatim na ploču pravi kut i šiljati kut. Pokazujemo na pravi: da li smo ga negdje vidjeli oko nas? Prepoznajemo ga u kutu sobe, imenujemo ga - to je kut, a ovakav koji se razlikuje od šiljatog nazivamo pravi kut. Gdje ga još vidimo? Klupe, ploča, bilježnice... Pokazujemo kavadar: ako je lik sačinjen od pravih kuteva zovemo ga pravokutan lik. Uzimamo lego-kocke (po mogućnosti veće) i sastavljamo pravokutnu kompoziciju. Najavljujemo zadatak: radit ćemo od gline pravokutne oblike različitih veličina i međusobno ih spajati. Prostor može ići okolo njih ili kroz njih. Pokažimo dalmatinsku kuću "bunjiku" ili istarski "kažun". Gotove radove stavljamo na komade kartona i analiziramo: kakvi su se sve oblici pojavili? Da li su svi pravokutni? Ima li ih različitih veličina? Kuda prolazi prostor, zrak? Da li su zatvoreni ili otvoreni?

E. Paolozzi: "Sveti Sebastian br. 2", 1957.

 

 

Nastavna jedinica:
motiv
: DJECA PJEVAJU

tehnika: glinamol

likovni problem: prostor u masi

razred: 2.

Napomena: ova jedinica se koristi za razbijanja šablonskog dječjeg prikaza "smješka" na licu.

Artikulacija nastavnog sata:
Zaštitimo stolove
podlagačima ili folijama. Djeci demonstriramo mogućnosti rada sa glinamolom. Zatim zamolimo nekoliko (dvoje, npr.) učenika da otpjevaju neku pjesmicu, a ostale učenike upozorimo da promatraju njihova usta i izraze njihovih lica. Razgovor o obliku očiju i drugih dijelova lica prema pojedinim samoglasnicima, pa zatražimo od pojedinih učenika da ih glasno uzvikuju; ponovno promatranje ostalih učenika i razgovor. Najavljujemo zadatak: izrađujemo glavu koja pjeva pazeći na crte lica; naglašavamo da mora biti upotrebljena cijela količina glinamola koji su dobili (barem pola pakiranja) zbog veličine i detalja. Djeca pristupaju poslu. Na kraju sata podijelimo svakom učeniku komad kartona na koji će postaviti svoju glavu; spajamo 3-4 klupe i stavljamo glave na izložbu. Analiza: Ovdje imamo jedan zbor. Po čemu znamo da ove glave pjevaju? Opisujemo oblike glava i crte lica.
dječji radglave2.jpg (7944 bytes)            gabo.jpg (6282 bytes) Naum Gabo: "Bista"

 

Nastavna jedinica:
motiv
: SPORTAŠ

tehnika: glinamol

likovni problem: proporcije

razred: 3.

Napomena: ova jedinica se koristi za razbijanja šablonskog dječjeg prikaza ukočenog ljudskog lika.

Artikulacija nastavnog sata:
Pokazujeno djeci reprodukciju: što to čini ovaj lik? Otkrivamo njegovo bavljenje sportom. Kako to znamo? Što ima, kako drži tijelo. Možemo spomenuti porijeklo Olimpijade. Zatim pozivemo 2 - 3 učenika i igramo se: svatko od njih zauzme pozu nekog sporta, ostali pogađaju kojeg. Razgovor o položajuma tijela: košarkaš je razvučen poput linije uvis, nogometaš razmahuje nogama, rukometaš rukama, u borilačim vještinama ruke i noge se ispravljaju u udarac i slično. Odnos glave i tijela: otprilike 1:7, proporcije. Najavljujemo zadatak: radimo sportaša od glina, ali tako da stoji na nogama okomito! Možemo si pomoći malim postoljem (uočiti držač pored nogu na reprodukciji). Može se prikazati i rekvizit, lopta npr. Na kraju sata postavimo skulturice na podloške od kartona i analiziramo ih. Jesu li svi likovi na svojim nogama i uspravni? Pogađamo li o kojem je sportu riječ? Kakve su proporcije likova? Opišimo položaj tijela, tj. njegovu kompoziciju u pojedinin sportovima.
Dječji radovidječji radovi Miron: "Diskobol", bacač diska,
oko 450. pr.n.e.,

 

Nastavna jedinica:
motiv
: JASLICE

tehnika: papir-plastika, kaširani papir (papir maše)

likovni problem: odnos volumena i prostora, kompozicija s više likova

razred: 4.

Napomena: tema je Božićna

Artikulacija nastavnog sata:
S djecom razgovaramo o Božiću i o jaslicama. Poželjno je napraviti pismeni sažetak elemenata iz Biblije koji govore o likovima oko jaslica i to pročitati djeci. Možemo pripremiti i aplikaciju s ispisanim likovima: Isus, Josip, Marija, tri kralja, anđeli, pastiri, magarac, vol, ovce, deve, psi; a spomenimo i zvijezdu repaticu. Zatim napišimo na papiriće po jedan lik ih podijelimo djeci, tako da svako dijete radi po jednog od njih. Dva učenika zadužimo za izradu same štalice (napomenimo i da Biblija ne precizira je li riječ o štalici ili pećini). Demonstriramo rad papirom: oko prsta namotamo novine u cijev i zalijepimo je ljepljivom trakom, pa na takvo "tijelo" lijepimo kuglicu "glave" i "odjeću". Od palidrvca mogu raditi ruke ili nešto drugo. Štala može imati tri zida i krov na kojem će komadići novina (po mogućnosti jednobojnih) predstavljati slamu. Za izradu životinja poželjno je imati njihove ilustracije ili fotografije kako bi djeci olakšali rad. Predvidimo i veliku podlogu na koju ćemo montirati jasle i sve likove, a na krov ćemo učvrstiti zvijezdu repaticu. Na kraju sata svatko stavlja svoj lik u jaslice.
dječji radovi dječji radovi: Pritisnuti za uvećanje. Rodin izbacuje mase likova u prostor izranjanjem iz podloge; zatim mase savija, gužva i prošupljuje čime prostor uvlači u mase.
Auguste Rodin
:
"Građani Calaisa",
bronca, 1884-86.

  KIPARSKE NASTAVNE JEDINICE 3

PRVA STRANICA NASTAVNE JEDINICE CRTAČKE JEDINICE SLIKARSKE JEDINICE GRAFIČKE JEDINICE DIZAJN
TEKSTOVI LITERATURA DIDAKTIČKI MATERIJAL LIKOVNI ELEMENTI PJESME PRIČE METODIKA