Natrag
Pritisnuti za uvećanje Pritisnuti za uvećanje  

 Pritisnuti crteže za uvećanje

 

  Svi crteži pokazuju velik raspon gradacije  pritiska olovke o podlogu, odnosno velik  broj tonova sive. Lijeva dva crteža su  slično komponirana; centralno vertikalno  osovljeni, ispunjavajući cijeli format. Lijevi  djeluje kao da lebdi, dok je desni čvrsto s  obje noge na zemlji, tj. na dnu formata.

Pritisnuti za uvećanje Pritisnuti za uvećanje     Lijeva životinja zapravo je spoj nekoliko  različitih životinja - ptice, mačke, lava,  slona i drugih. Kompozicija lijevog creža je  gotovo piramidalna, dok je desna životinja  izrazito vertikalna i centralno smještene, s  naglašenim ritmički nanizanim  horizontalnim linijama na tijelu, repu i  krilu. Linije desnog crteža su općenito  pravilnije, kruće i jednoličnije na desnom  crtežu.
Pritisnuti za uvećanje     Dva donja crteža su horizontalnog  formata, oba lika su okrenuta ulijevo. Ali  dok gornji oblik "životinje" ispunjava  tonovima sive, donji crež ima vrlo malu  gradaciju tonova, odnosno pritiska ruke.
Pritisnuti za uvećanje    Njegova osobitost su različite linijske  teksture koje ispunjavaju tijelo, i  strukturne linije koje čine bodlje i dlake.
       
 Dječji radovi