PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu Slikarske nastavne jedinice 3
 SLIKARSKE NASTAVNE JEDINICE  12,  4  
 
Nastavna jedinica:
motiv:
KORA DRVETA

tehnika: tempera

likovni problem: smeđi tonovi

razred: 2.

Artikulacija nastavnog sata:
Ponovimo rad s temperom, posvjetljavanje i zatamnjivanje boje. Podijelimo svakoj klupi po komad kore drveta. Djeca ju dodiruju, mirišu, gledaju, razgovaraju o njoj. Kako izgleda? Kojeh je oblika i boja? Najavljujemo zadatak: naslikati ćemo komad kore drveta tonovima smeđe boje. Na kraju sata analiziramo radove.

dječji radovi

Ordan Petlevski: "Crne brazde", 1969.

 

Nastavna jedinica:
motiv:
ORGULJE

tehnika: tempera

likovni problem: kromatski tonovi

razred: 3.

Artikulacija nastavnog sata:
Ponavljamo način rada s temperama, posebno dodavanje bijele i crne za dobivanje tonova; stavljamo aplikaciju. Puštamo zatim kazetu ili CD: Johann Sebastian Bach: Prelude and Eugue in C minor; ta skladba izvodi se u cijelosti orguljama. Nakon slušanja razgovaramo s djecom: koji instrument ste čuli u ovoj skladbi? Kako on zvuči? Gdje možemo vidjeti orgulje? Znate li kako izgledaju orgulje? Stavljamo na ploču fotografiju orgulja i zajedniči ju opisujemo: od koliko se dijelova sastoji, od kakvih oblika i sl. Na svaku klupu stavljamo po jednu malu kopiju fotografije orgulja, i djecu upućujemo da ju naslikaju u tonovima jedne boje koju će sami izabrati. Djeca započinju s radom, svo vrijeme svira kazeta ili CD s glazbom s orgulja. Na kraju sata s djecom gledamo radove i razgovaramo o njima.
  dječji radovi

Pritisnuti za uvećanje Claude Monet:
 " Katedrala Rouen, zapadni portal",
 1894.
 Muzej d'Orsay, Paris

 

Nastavna jedinica:
motiv:
KORA DRVETA, kadar

tehnika: akvarel, tuš-pero

likovni problem: kadar, teksture

razred: 4.

Artikulacija nastavnog sata:
Ponovimo rad s akvarelom; najavljujemo djeci da će nakon slikanja vodenim bojama preko njih crtati tušem. Podijelimo svakoj klupi po komad kore drveta. Djeca ju dodiruju, mirišu, gledaju, razgovaraju o njoj. Kako izgleda? Kojeh je oblika i boja? Stavljamo na koru "prozorčić" od papira, stvaramo kadar. Što sada vidimo? Upozoravamo djecu na brazde i pukotine. Nama se čine male, ali mravima one čine prave ulice i brda. Kakvim su sve putevima išli mravi i druga bića po kori? Vidimo li kakve tragove boravka živih bića na drvetu? Možda rupice od pričjih kandžica ili kljucanja? Najavljujemo zadatak: slikamo prvo boje, a zatim pukotine u jednom kadru kore drveta. Na kraju sata radove analiziramo.
dječji radovi

 Ordan Petlevski: "Crne brazde", 1969.

 

  SLIKARSKE NASTAVNE JEDINICE 4

PRVA STRANICA NASTAVNE JEDINICE CRTAČKE JEDINICE KIPARSKE JEDINICE GRAFIČKE JEDINICE DIZAJN
TEKSTOVI LITERATURA DIDAKTIČKI MATERIJAL LIKOVNI ELEMENTI PJESME PRICE METODIKA