Stranice za studente
Metodika likovne kulture 2
 
4. godina, VII. semestar
 
 
    Nastavni plan:
P-S-V: 1 - 0 - 2
ECTS: 3 (studij 835)
ECTS: 4 (studij 903)
     
         
  Uvjeti za potpis:      
  1. redovitost na predavanjima (0,5 ECTS)
2. seminar (1 ECTS)
3. analiza djela (samo 903) (1 ECTS)
4. redovitost na vježbama (0,5)
5. javno i individualno predavanje, konzultacije, izvedbeni program, bilješke (1 ECTS)
   
         
  Seminar iz MLK2Zadaci za seminar iz Metodike LK 2 po modulima   Font: Times New Roman, 12 pt.
Sve margine: 3 cm
Prored: 1,5, 32 retka po stranici
Količina: 4 - 6 stranica
 
         
  Primjer naslovnicePrimjer naslovnice seminara   Navesti: studij, Metodika (1, 2 ili 3), tema, ime i prezime, modul (ne S!), godina studija, e-mail adresu  
         
Primjer analizePrimjer analize djela   Količina: 2 - 3 stranice pismene analize + grafička analiza. Ne pisati ikonološke analize, posebno ne prepisivati podatke o slici i slikaru iz enciklopedija.  
         
  Tablica za izvedbeni program   Kratke upute za ispunjavanje tablice OVDJE  
      Formati  
  Vježbe iz Metodike likovne kulture:
     
  O.š. Tina Ujevića, Koturaška 75, Zgb., 01/617-05-01;
O.š. Davorina Trstenjaka, Krčka 3, Zgb.
 
         

Diplomske radnje
Prazna priprema
Tablica mikroprogam
Mikroprogramiranje
Kalendar događanja
Pojmovi vizualnog jezika
Kazalo pojmova
Test iz likovne kulture
Test metodika likovne kulture
Česta ispitna pitanja

Strpite se prilikom otvaranja

O autoru
Kontakt
FORUM
Planiranje
Tekstovi 1
Tekstovi 2
Metodika 1 predavanjaMetodika 2 predavanjaMetodika 3 predavanja
Predavanja .ppt
Multimedija 
Likovni elementi
Kontrasti
Ritam
Kompozicija
Boja
Ploha
Masa i prostor

Nositelj kolegija
prof. dr. sc. Miroslav Huzjak
e-mail: miroslav.huzjak@ufzg.hr
soba: 23
adresa:
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Savska c. 77, 10000 Zagreb
 
Literatura:
  Obvezna:
1.
Damjanov, J. (1991): Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga
2.
Grgurić N. - Jakubin, M. (1996): Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, Educa
3. Huzjak, M. (2008): Učimo gledati 1-4 priručnik za nastavnike, Školska knjiga
 + bilješke s predavanja
  Izborna:

1. Belamarić, D. (1987): Dijete i oblik, Školska knjiga
2. Ivančević, R. (1997): Likovni govor, Profil, Zgb.
3. Winner, E. (2005): Darovita djeca, Ostvarenje, Lekenik