Pomoć i uputstva za upotrebu     Vizualni jezik - pojmovi
 PRVA STRANICA     

Ovakva je tablica pomalo gruba, ali pomoći

 

   Vizualni jezik: paradigme (likovni elementi, počela) + sintagme ( načela)

će pri izradi izvedbenog programa.  
Počela (likovni elementi)
   
Točka  
gusto - rijetko
grafička modelacija
 
Crta  
  po karakteru debele, tanke, dugačke, kratke, oštre, isprekidane, izlomljene, jednolične, nejednolične i slično.  
  po toku ravne, krivulje, otvorene ili zatvorene  
  po značenju obrisne ili konturne  
  teksturne  
  strukturne (gradbene)  
Boja  
  vrsta primarne, sekundarne, tercijarne  
  ton (svjetlina) svijetle i tamne  
  čistoća (zasićenost, intenzitet, jarkost) čiste, jarke, intenzivne i nečiste, blijede, zagasite, degradirane  
  efekti boje tople i hladne boje koloristička perspektiva
  modulacija
  kontrasti boje Johannes Itten: Paul Klee:
  1. boje prema boji
(1., 2. i 3. reda)
1. komplementarni kontrast
  2. svjetlo - tamno 2. krivi parovi
  3. toplo - hladno  
    4. komplementarni kontrast  
    5. simultani (sukcesivni) kontrast  
    6. kontrast kvalitete  
    7. kontrast kvantitete  
    miješanje boja aditivno (svjetlosno i optičko)
i mehaničko (pigmentno)
 
Ploha  
  samostalne i nesamostalne (funkcionalne) plohe samostalne: geometrijski i slobodni likovi  
    funkcionalne: oplošja  
Površina  
  tekstura crtačka tekstura  
    slikarska tekstura  
    plastička tekstura  
    faktura lazurna i impasto  
Prostor i masa  
  reljef uleknuti reljef  
    niski reljef  
    visoki reljef  
    statua i mobil  
    odnos prostora i mase zbijena masa  
    udubljeno - ispupčena masa  
    prošupljena masa  
    plošno istanjena masa  
    linijski istanjena masa  
     unutarnji i vanjski prostor  
  arhitektura interijer i eksterijer  
  tlocrt  
    urbanizam ulice, trgovi, zgrade ...  
      hortikultura, vrtovi  
Kompozicijska načela  
   
Ritam  
  dominacija    
    alternacija    
    varijacija    
    gradacija    
    radijacija    
      ornament  
Ravnoteža  
  simetrična ravnoteža zrcaljenje (osna simetrija)  
    translacija (za vektor)  
    rotacija (za kut)  
    centralna i druge  
    asimetrična ravnoteža  
    optička ravnoteža dinamika boja i oblika  
Proporcije  
  omjeri  
    razmjeri aritmetički niz  
    geometrijski niz  
    harmonijski niz  
    Fibonaccijev niz i dr.  
    formati građenje i smještaj u formatu  
    kadar  
Kontrast  
  boje, oblika, veličine i dr.    
Dominacija  
  boje, oblika, veličine i dr.    
Harmonija  
  boja, oblika, veličina i dr.    
Jedinstvo  
  boja, oblika, veličina i dr.