Stranice za studente

 TEME ZA DIPLOMSKE RADNJE IZ LIKOVNE KULTURE:

  1. Elementi mitologija i bajki u motivima za likovno izražavanje
  2. Upotreba umjetničke reprodukcije kao motivacije za likovni rad
  3. Šablone i stereotipi u likovnom izrazu
  4. Analogna korelacija u izradi nastavnih jedinica
  5. Korelacija i interdisciplinaran pristup nastavi (svim ili samo jednom predmetu)
  6. Tradicijska umjetnost: upoznavanje interkulturalnosti i raznovrsnosti kroz likovne motive
  7. Strip u nastavi
  8. Plakat u nastavi
  9. Dizajn u nastavi
 10. Nevizualni poticaji za likovno izražavanje
 11. Omjeri i razmjeri u vizualnim motivima za likovno izražavanje
 12. Elementi urbanizma i arhitekture u likovnom izražavanju
 13. Analiza i komunikacija s likovnim djelom
 14. Pismo i tipografija kao poticaj za likovno izražavanje
 15. Grupni likovni rad kao socijalno-odgojni poticaj u razrednoj  nastavi
 16. Metodička upotreba interneta u likovnoj kulturi
 17. Geometrijska perspektiva u dječjem likovnom izrazu
 18. Upotreba reprodukcija kao motiva u nastavi likovne kulture
 19. Grafičke tehnike u osnovnoj školi
 20. Istraživanje razvoja prikaza ljudskog lika u dječjem crtežu

.
Prazna priprema
Tablica mikroprogam
Mikroprogramiranje
Kalendar događanja
Pojmovi vizualnog jezika
Kazalo pojmova
Test iz likovne kulture
Test metodika likovne kulture
Česta ispitna pitanja
O autoru
Kontakt
FORUM
Planiranje
Tekstovi 1
Tekstovi 2
  Student može sam predložiti temu radnje.
Naputak za izraduPrimjer radnje