Stranice za studente
Metodika likovne kulture 1
 
3. godina, VI. semestar
 
 
    Nastavni plan:
 P-S-V: 1 - 0 - 0
 ECTS: 3
  Potrebno predznanje  
       
  Uvjeti za potpis:    
  1. redovitost na predavanjima (0,5 ECTS)
2. seminar (1,5 ECTS)
3. ispunjena priprema (1 ECTS)
   
         
  Seminar iz MLK1Zadaci za seminar iz Metodike LK 1 po modulima   Font: Times New Roman, 12 pt.
Sve margine: 3 cm
Prored: 1,5, 32 retka po stranici
Količina: najmanje 4 (četiri) stranice
 
         
  Primjer naslovnicePrimjer naslovnice seminara   Navesti: studij, Metodika (1, 2 ili 3), tema, ime i prezime, modul (ne S!), godina studija, e-mail adresu  
         
Teme za pripremuNastavne teme za ispunjavanje pripreme   Važno: objasniti likovne pojmove, ne "ponavljati" ih, te ih navesti u najavi zadatka  
         
  Prazna priprema   Kratke upute za ispunjavanje pripreme OVDJE  
         
Nositelj kolegija
prof. dr. sc. Miroslav Huzjak
e-mail: miroslav.huzjak@ufzg.hr
soba: 23
adresa:
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Savska c. 77, 10000 Zagreb
 
Literatura:
  Obvezna:
1.
Damjanov, J. (1991): Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga
2.
Grgurić N. - Jakubin, M. (1996): Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, Educa
3. Huzjak, M. (2008): Učimo gledati 1-4 priručnik za nastavnike, Školska knjiga
 + bilješke s predavanja
  Izborna:

1. Belamarić, D. (1987): Dijete i oblik, Školska knjiga
2. Ivančević, R. (1997): Likovni govor, Profil, Zgb.
3. Winner, E. (2005): Darovita djeca, Ostvarenje, Lekenik

Diplomske radnje
Prazna priprema
Tablica mikroprogam
Mikroprogramiranje
Kalendar događanja
Pojmovi vizualnog jezika
Kazalo pojmova
Test iz likovne kulture
Test metodika likovne kulture
Česta ispitna pitanja

Strpite se prilikom otvaranja

O autoru
Kontakt
FORUM
Planiranje
Tekstovi 1
Tekstovi 2
Predavanja .ppt
Metodika 1 predavanjaMetodika 2 predavanjaMetodika 3 predavanja
Multimedija 
Likovni elementi
Kontrasti
Ritam
Kompozicija
Boja
Ploha
Masa i prostor