Stranice za studente
Metodika likovne kulture 1
 

[ 1. ] Damjanov, J. (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga.
[ 2. ] Grgurić N., Jakubin M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
[ 3. ] Huzjak, M. (2008). Učimo gledati 1 - 4, priručnik za učitelje. Zagreb: Školska knjiga.

Moduli:
Modul hrvatski jezik: Semiologija i strukturalna korelacija [ 3 ]
ključne riječi
: semiologija, strukturalna korelacija, interdisciplinarnost, primjeri iz nastave, o temi i sadržaju, korelacija među predmetima, koreliranje s likovnom kulturom


Modul informatika: Komunikacijski proces u nastavi – opažaj [ 1, 3 ]
ključne riječi: što vidimo, kako gledamo, kako sagledavamo, dostupne kategorije, perceptivni filtri; što vidiš - to postaješ, reprodukcije u nastavi

Modul njemačkog jezika: Razvoj dječjeg crteža [ 2 ]
ključne riječi: različita shvaćanja razvojnih faza, faza primarnih simbola, faza složenih simbola, faza intelektualnog realizma, faza vizualnog realizma, prikaz čovjeka

Modul likovna kultura: Darovitost, talent i kreativnost u odgojnom procesu [ 2, 3 ]
ključne riječi: darovitost, talent, obogaćena sredina, kreativnost i Kreativnost, I. Taylor, J. P. Guilford, E. Winner, Gagné, Tannenbaum

Modul odgojne znanosti: Sloboda i stvaralaštvo - šablone [ 2, 3 ]
ključne riječi: odgoj i obrazovanje, svjetonazor, sloboda, ukus, Hauser, Wölfflin, Riegl, Jung, Berne, socijalne uloge i životni scenariji, šablone i stereotipi

Modul engleskog jezika: Komunikacijski proces u nastavi – jezik [1, 3 ]
ključne riječi: jezik, govor, medij, znak, vizualni jezik, semiologija

Forma seminarskog rada:
1. Opseg: 4 - 6 stranica,
font Times New Roman 12, sve margine 3 cm, prored 1,5
, 32 retka po stranici.

2. Obavezno (ispravno) citiranje, nikako nizati citate
Primjer: “Tekst citata”, (Grgurić-Jakubin, 1996, str. 55).
Nije dozvoljeno citiranje odlomaka!
Ne citirajte s web-a
Ne koristite rječnike stranih riječi, enciklopedije i drugu opću literaturu

3. Struktura seminara:
a) naslovnica: Naziv, ime i prezime, e-mail, modul (ne S!)
b) ključne riječi
c) interpretacija (ne prepisivati!) i citati literature,
d) pisati isključivo prema zadanoj literaturi,
e) navesti literaturu (abecednim redoslijedom autora), npr.:
1. Grgurić N., Jakubin M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
2. Huzjak, M. (2008). Učimo gledati 1 - 4, priručnik za učitelje. Zagreb: Školska knjiga.

4. Rad predati u pismenom i digitalnom (CD) obliku

Najčešće greške u seminarima:
- ne objašnjavanje svih ključnih pojmova
- pogrešan način citiranja
- izostavljanje jedne knjige od dvije zadane
- citiranje knjige koje nema u popisu literature
- ne citiranje uopće, previše citiranja (citat umjesto vlastitog objašnjenja)
- ne uređivanje teksta na zadani način (margine, prored, veličina i vrsta fonta, broj stranica)
- ne uređivanje teksta 2: krađa prostora: povećavanje naslova, novi red za svaku rečenicu
- ostavljanje praznog prostora do kraja stranice
- ne uređivanje teksta 3: tiskarske greške (uključite spell-check!),
- ne stavljanje razmaka iza zareza i točaka (loše: riječ,riječ … dobro: riječ, riječ)
- pogrešan popis literature, posebno s web-a (obavezno je ime autora, pa ime teksta, tek onda URL adresa)
- copy – paste (plagiranje - krađa)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Nositelj kolegija
mr. Miroslav Huzjak, doc.
e-mail: miroslav.huzjak@ufzg.hr
soba: 23
adresa:
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Savska c. 77, 10000 Zagreb
 
Literatura:
  Obvezna:
1.
Damjanov, J. (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zg: Školska knjiga
2.
Grgurić N. - Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zg: Educa.
3. Huzjak, M. (2008).Učimo gledati 1-4 priručnik za nastavnike. Zg: Škol. knjiga.
 + bilješke s predavanja
  Izborna:

1. Belamarić, D. (1987). Dijete i oblik. Školska knjiga
Likovni govor. Zagreb: Profil.
3. Winner, E. (2005). Darovita djeca. Lekenik: Ostvarenje.
Diplomske radnje
Prazna priprema
Tablica mikroprogam
Mikroprogramiranje
Kalendar događanja
Pojmovi vizualnog jezika
Kazalo pojmova
Test iz likovne kulture
Test metodika likovne kulture
Česta ispitna pitanja
O autoru
Kontakt
FORUM
Planiranje
Tekstovi 1
Tekstovi 2
Metodika 1 predavanjaMetodika 2 predavanjaMetodika 3 predavanja
Predavanja .ppt