Stranice za studente
 
Istraživanje dječjeg
likovnog stvaralaštva 1
 
Istraživanje dječjeg
likovnog stvaralaštva 2
 
5. godina, IX. semestar
 
5. godina, X. semestar
  Nastavni plan:
P-S-V: 1 - 0 - 2
ECTS: 3
  Nastavni plan:
P-S-V: 1 - 0 - 2

ECTS: 3
     
Uvjeti za potpis:   Uvjeti za potpis:
1. redovitost na predavanjima (0,5 ECTS)
2. redovitost na vježbama (0,5)
3. javno (s nacrtom istraživanja) i individualno predavanje, konzultacije, bilješke (0,5 ECTS)
4. seminar o istraživanju (1,5 ECTS)

  1. redovitost na predavanjima (0,5 ECTS)
2. redovitost na vježbama (0,5)
3. javno (s nacrtom istraživanja) i individualno predavanje, konzultacije, bilješke (0,5 ECTS)
4. seminar o istraživanju (1 ECTS)
5. izrada i prezentacija svojeg istraživanja u PPT prezentaciji (0,5 ECTS)
Tekstovi:    
Nikoltsos, C. (2001). Researching Children's Art: Systematic Observations of the Artistic Skills of Young Children (ERIC full PDF text)
  De Zan, D. (1997). Likovno izražavanje u psihoterapiji djeteta
  Oaklander, V. (1996). Crtež u psihoanalizi djece (1) i (2)
     
Metode i analize prikupljanja podataka   Izračun postotka
     
Nacrt istraživanja - sadržaj   Pravila za izradu PPT prezentacije
     
Prikaz istraživanja (seminar) - sadržaj   Program za IDLS
   
 
Vježbe iz Istraživanja dječjeg likovnog stvaralaštva 1 i 2:
voditelj: Miroslav Huzjak:
O.š. Tina Ujevića, Koturaška cesta 75
     
Nositelj kolegija
prof. dr. sc. Miroslav Huzjak
e-mail: miroslav.huzjak@ufzg.hr
soba: 23
adresa:
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Savska c. 77, 10000 Zagreb
 
Literatura:
  Obvezna:
1. Belamarić, D. (1986): Dijete i oblik, Školska knjiga
2. Bognar, L., Matijević, M. (2002): Didaktika, Školska knjiga, Zagreb
3. De Zan, D. (1997): Psihodinamski pristup djeci i mladeži s teškoćama učenja, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb
4. Winner, E. (2005): Darovita
djeca, Ostvarenje, Lekenik
   Dopunska
1. Ayalon, O. (1995): Spasimo djecu, Školska knjiga, Zagreb
2. Cox, M. (1997): Drawings of People by the Under-5s, Falmer Press, London
3 .
Oaklander, V. (1996): Put do dječjeg srca : geštaltistički psihoterapijski pristup djeci, Školska knjiga, Zagreb
4. Luquet, G.-H. (2001): Children's Drawings, Free Association Books, London
Diplomske radnje
Prazna priprema
Tablica mikroprogam
Mikroprogramiranje
Kalendar događanja
Pojmovi vizualnog jezika
Kazalo pojmova
Test iz likovne kulture
Test metodika likovne kulture
Česta ispitna pitanja
O autoru
Kontakt
FORUM
Planiranje
Tekstovi 1
Tekstovi 2