Stranice za studente
Metodika likovne kulture 3
 

Teme samo za one koji žele izaći na predrok.
Zadana količina: minimalno 5 stranica.
[ 1. ] Damjanov, J. (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga.
[ 2. ] Grgurić N., Jakubin M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
[ 3. ] Huzjak, M. (2008). Učimo gledati 1 - 4, priručnik za učitelje. Zagreb: Školska knjiga.

Moduli:
1.     Modul hrvatski jezik:  Komunikacijski proces u nastavi – opažaj [ 1, 3 ]
ključne riječi: što vidimo, kako gledamo, kako sagledavamo, dostupne kategorije, perceptivni filtri; što vidiš - to postaješ, reprodukcije u nastavi

2.     Modul informatika:  Razvoj dječjeg crteža [ 2 ]
ključne riječi: različita shvaćanja razvojnih faza, faza primarnih simbola, faza složenih simbola, faza intelektualnog realizma, faza vizualnog realizma, prikaz čovjeka

3.     Modul njemačkog jezika: Sloboda i stvaralaštvo - šablone [ 2, 3 ]
ključne riječi: odgoj i obrazovanje, svjetonazor, sloboda, ukus, Hauser, Wölfflin, Riegl, Jung, Berne, socijalne uloge i životni scenariji, šablone i stereotipi

4.     Modul likovna kultura: Semiologija i strukturalna korelacija [ 3 ]
ključne riječi: semiologija, strukturalna korelacija, interdisciplinarnost, primjeri iz nastave, o temi i sadržaju, korelacija među predmetima, koreliranje s likovnom kulturom

5.     Modul odgojne znanosti:  Komunikacijski proces u nastavi – jezik [ 1, 3 ]
ključne riječi: jezik, govor, medij, znak, vizualni jezik, semiologija

6.      Modul engleskog jezika:  Darovitost, talent i kreativnost u odgojnom procesu   [2, 3 ]
ključne riječi: darovitost, talent, obogaćena sredina, kreativnost i Kreativnost, I. Taylor, J. P. Guilford, E. Winner, Gagné, Tannenbaum


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Nositelj kolegija
mr. Miroslav Huzjak, doc.
e-mail: miroslav.huzjak@ufzg.hr
soba: 23
adresa:
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Savska c. 77, 10000 Zagreb
 
Literatura:
  Obvezna:
1.
Damjanov, J. (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zg: Školska knjiga
2.
Grgurić N. - Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zg: Educa.
3. Huzjak, M. (2008).Učimo gledati 1-4 priručnik za nastavnike. Zg: Škol. knjiga.
 + bilješke s predavanja
  Izborna:

1. Belamarić, D. (1987). Dijete i oblik. Školska knjiga
Likovni govor. Zagreb: Profil.
3. Winner, E. (2005). Darovita djeca. Lekenik: Ostvarenje.
Diplomske radnje
Prazna priprema
Tablica mikroprogam
Mikroprogramiranje
Kalendar događanja
Pojmovi vizualnog jezika
Kazalo pojmova
Test iz likovne kulture
Test metodika likovne kulture
Česta ispitna pitanja
O autoru
Kontakt
FORUM
Planiranje
Tekstovi 1
Tekstovi 2
Metodika 1 predavanjaMetodika 2 predavanjaMetodika 3 predavanja
Predavanja .ppt