PRVA STRANICA  PISMO - LIKOVNE VJEŽBE
 PISMO - POVIJEST   

Na ovoj stranici su primjeri studentskih vježbi sa svrhom osvještavanja likovnosti slova; tako i djecu možemo naučiti da slova ne moraju biti samo napisana, već i nacrtana, ili naslikana.

Tekst napisan pismom Karolina, s dodanim velikim slovima. Korišteno je tzv. ato-pero koje ima širok, plosnat vrh ukošen pod kutom od 45°; moguće ga je izmodelirati nožićem od štapića za ražnjiće.Pero se drži okomito na smjer poteza. Donja margina uvijek je veća od bočnih i gornje.

Ovdje vidimo konstrukciju "block" slova unutar kvadrata. Kada obojamo samo slovo i njegovu okolinu, vidimo da se pojavljuje odnos slova i okolice, pozitiva i negativa, forme i antiforme. Ugrubo, "block" slova prema bazi konstrukcije dijelimo na trokutna ( A, V, Z, N, M, W, K, X), četverokutna ( H, T, E, F, L, I ), kružna ( O, C, G, D, U ), i kombinirana ( R - gore krug, dolje trokut; B i S - dva kruga, J i U - gore četverokut, dolje krug, i sl.). Time nam matematika ulazi u korelaciju i sa hrvatskim jezikom, i s likovnom kulturom. Zbog ostatka prostora u kvadratu koji ostaje nakon kostrukcije razmak između slova nije jednak; dva okrugla slova (DO npr.) stavljaju se na najmanji razmak, a dvije vertikale (IL ili ML i sl.) imaju najveći razmak; ostale kombinacije su između toga. Taj varirajući prostor između slova nazivamo spacije (od engl. space, prostor). Razmak između dvije riječi iznosi širinu slova "o"; interpunkcijski znakovi se uvijek priklanjaju riječi iza koje stižu, nisu na sredini između riječi (dakle, ovako kao na ekranu). Block slova nemaju serifa, završetaka na vrhovima slova (pogledati gore serife na Karolini).
 

U gornjoj smo vježbi nanizali slova jedno za drugim, bez spacija, i obojali različitim bojama elemente od kojih se pojedina slova sastoje. Time se gubi znak kojeg je slovo nositelj, a vidljiva postaje forma koja ga likovno gradi. Tako osvještavamo da se slovo "N" sastoji od dva vertikalna trokuta, a slovo "Z" od dva horizontalna. Slova "H", "E" i "F" građena su od dva četverokuta stavljena jedan na drugi i tako dalje. U kompoziciju su dodana i individualna likovna pravila svakog autora za sebe (lijevi rad: samo tople boje, srednji rad: samo primarne boje, desni rad: izmjena po redovima zelena-žuta i plava-narančasta, unutar redova toplo-hladni kontrast), i jedna dominanta koja negdje krši pravilo (na početku lijevog rada prvo slovo je dvostruko veće i u hladnim bojama, na trećem radu pojavljuju se akromatska slova.

 

 

Poigravanje dosad usvojenim elementima. Slova se ispisuju uzimajući u obzir likovnu komponentu, osluškujući kompozicijska načela koja se aktiviraju simultano s komponiranjem oblika slova po formatu.

 

 

Odlazeći još korak dalje, uzeli smo građevni materijal slova, rastavili ga, rekomponirali i varirali. Poticaj za svaki rad je bilo ime samog autora koje, kao i sama slova, prestaje biti čitljivo; izrazito naglašene likovne komponente oblika slova prerastaju postepeno u apstrahiranje, tj. u apstrakciju.

 

 

Maketa omotnice za knjigu. Sastoji se prednje i zadnje strane, te hrbta. Na prednjoj je strani ime autora, naslov knjige i ilustracija, na hrbtu je ime autora i knjige, a na stražnjoj strani logotip izdavača. Ilustracija naslovnice je načinjena od kupljenog kolaž papira, a slova su izrezana iz časopisa; ona moraju biti jednostavna i čitka.

 

  Uporeba likovnosti pisma u plakatu...
  ... i u logotipu (zaštitnom znaku) za Zoo vrt "Maksimir".

Pismo u grafici (lijevo u karton-tisku) i u reljefu na foliji. Ovako shvaćena slova mogu se koristiti na čestitkama.

   
PRVA STRANICA
NASTAVNE JEDINICE
CRTAČKE JEDINICE
SLIKARSKE JEDINICE
GRAFIČKE JEDINICE
KIPARSKE JEDINICE
DIZAJN
LITERATURA
DIDAKTIČKI MATERIJAL
LIKOVNI ELEMENTI
KOMPOZICIJSKA NAČELA
LIKOVNE TEHNIKE

PJESME
PRIČE
FORUM
METODIKA
TEKSTOVI
E - GALERIJE
PISMO