Početna stranica
                    Stručni ispiti iz likovne kulture
prof. dr. sc. Miroslav Huzjak
     
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
 

  Obavezno izbjeći:
- likovne šablone
- rad nedidaktičkim materijalima (tjestenina i druga hrana,
vata, lišće i svi drugi oblici kiča)
- nestručne tematske korelacije (korelirajte nastavni sadržaj, odnosno ključne pojmove)
- nije dozvoljeno preuzeti nastavnu jedinicu iz nekog priručnika za nastavnike (osmislite svoj motiv, likovnu tehniku i motivaciju!)
  Obavezno uključiti:
- nastavni sat mora biti izgrađen oko učenja likovnog
pojmovnika propisanog okvirnim programom (PIP-om)
- ukoliko ih razred ima, upotrijebiti udžbenike u svrhu pojašnjavanja likovnih pojmova
- nastavnik/ica mora što kreativnije objasniti učenicima likovne probleme; ne očekivati da učenici to objasne njemu/njoj

Pripremu poslati e-mailom zajedno s fotografijom svojeg rada.


Elementi okvirnog programa:

 

Novi kurikulum za Likovnu kulturu i Likovnu umjetnost

 

Priprema za nastavu Likovne kulture prema novom kurikulum


Primjer ispunjene pripreme

 

Literatura (obavezno sve pročitati!):
1. Grgurić, N. - Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
2. Damjanov, J. (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Školska knjiga.
3. Huzjak, M. (2008). Učimo gledati 1,2,3 i 4, priručnik za nastavnike razredne nastave. Zagreb: Školska knjiga. (online ovdje)

4. Huzjak, M. (2013). Metoda analitičkog promatranja u razvoju dječjeg crteža (online ovdje). U: Croatian Journal of Education, Vol:15; Sp.Ed. No. 1/2013, str. 81-98.

Upute za izradu Power Point prezentacije:
- uređivanje PPT-a: očistiti sve pozadine od pomoćnih boxova "Click to add text" i sličnih. Ujednačiti sve fontove i sve animacije (kroz cijelu prezentaciju isti font iste veličine, istu vrstu i smjer animacije). Ne pretrpavati stranice. Ne koristiti šarene, kičaste i nečitke pozadine.
- pojmovi: objasniti likovne pojmove (ključne pojmove) ilustracijama i primjerima iz prirode i okolice, te na reprodukcijama.
- reprodukcije: pokazati likovne pojmove na primjerima umjetničkih djela - likovno djelo mora očigledno ("čitljivo") sadržavati odgovarajuće likovne pojmove. Prikazati najmanje 5-6 primjera umjetničkih djela. Svako likovno djelo mora biti u visokoj rezoluciji (u kriterijima traženja veličine u Google-u odabrati "Large"). Ne skidati likovna djela s ovih stranica, već ih tražiti preko pretraživača. Obavezno zadržati format likovnog djela, bez deformacije (format nije veličina! Format je odnos visine i širine djela, a:b). Dimenzije (veličinu) djela povećati od vrha do dna ekrana (dakle, do ruba ekrana) da se što bolje vide. Pored svake reprodukcije malim slovima (14 točaka) napisati ime i prezime autora, ime djela na hrvatskom jeziku i godinu nastanka. Nije dozovljeno pokazivanje dječjih uradaka.
- likovno sredstvo: pokazati detalj likovnog djela načinjenog likovnim sredstvom (glina, tempere, pastel...) kojim se učenici služe na satu. Cijela reprodukcija likovnog djela s koje se pokazuje detalj treba biti u najvišoj rezoluciji (Larger than 4MP, eventualno Larger than 2MP). PPZ omogućuje obrazivanje fotografija. Može se napisati par natuknica o najvažnijim elementima tehnike upotrebe likovnog sredstva.
- motiv: motiv se pokazuje zadnji. Jednu ili više fotografija (vizualnog) motiva ostaviti projiciran tijekom cijelog sata dok učenici rade. Fotografija mora biti što većih dimenzija i rezolucije.
- LCD projektor se NE GASI isključivanjem iz struje niti isključivanjem prekidača jer može doći do pregaranja lampe (lampe koštaju od više stotina do više tisuća kuna). Projektor se gasi dvostrukim pritiskom on-of gumba. Nakon gašenja lampe projektor ne dirati najmanje 5 minuta da ventilator ohladi lampu do kraja. Ne prekrivati lampu dok se projektor ne koristi; ukoliko više nije potreban, odmah ga ugasiti i ostaviti da se ohladi.

Usmeni ispit:
  Posebno obratiti pozornost na sljedeće sadržaje:
- o jezicima (struktura jezika, paradigme, sintagme, medij, interdisciplonarnost u vizualnom jeziku)
- semiologija i strukturna korelacija
- odnos teme i sadržaja, korelativnost
- opažaj (percepcija), što vidimo, kako gledamo
- darovitost, talent i kreativnost u odgojnom procesu
- šablone, stereotipi, konformizam
- mikroprogramiranje, nastavne cjeline, teme i jedinice; ne brkajte planove i programe!
- analiza i parametri za vrednovanje dječjih radova
- razvoj dječjeg crteža po fazama


PiP je u .pdf formatu, potrebam je Acrobat reader.
Velik je
1,95 MB.

Pošto priručnik više nije u prodaji, ovdje je nepotpuna verzija priručnika (u PDF formatu), ali sadrži sve što je potrebno za stručni ispit. Velik je 935 kb, možda će se malo sporije učitavati.

 
   
Stručni tekstovi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Testirajte svoje znanje on-line: