Pomoć i uputstva za upotrebu

 
Dizajn
 PRVA STRANICA     

Pritisnuti za uvećanje

G. Rietveld: Naslonjač
Ovaj naslonjač je tipičan za stil "Bauhausa", visoke škole za dizajn smještene najprije u Weimaru, a kasnije u Dessau dvadesetih godina dvadesetog stoljeća. U oblikovanju forme Bauhaus je tražio sjedinjenje estetskih zahtjeva i praktične funkcije, i bili su posebno pod utjecajem Holandskog neoplasticizma, posebno slikara Pieta Mondriana. Hitler je to sve proglasio "degeneriranom umjetnosti" i natjerao Bauhaus sa svojim upraviteljem Walterom Gropiusom u emigraciju.

 

 
  Dizajn se bavi oblikovanjem upotrebnih predmeta. Nastaje pojavom industrijske revolucije, nakon koje se serijski, u velikim količinama i automatizirano proizvodi roba za nepoznatog potrošača. Tako se dizajnom nastoji unaprijed predvidjeti "ukus" i "sviđanje" pojedinih profila kupaca, i umjetno se stvara "moda" putem reklama i marketinga kako bi vjerojatnost za zadovoljavanjem ciljane skupine bila što veća. Suprotno od zanatske proizvodnje, gdje zanatlija proizvodeći predmet može uključiti modifikacije koje čine unikat i tako zadovoljiti želje pojedinog naručitelja, masovna proizvodnja teži isključivanju individualnosti kako pojedinaca, tako i proizvoda koji su im namjenjeni. Modom se stvaraju zajednički ukusi koji pojednostavljuju proizvodnju. Zato je zadatak dobrog dizajna stvoriti oblik upotrebnog predmeta koji će imati odmak od uobičajenih stereotipa - ali ne prevelik odmak koji publika ne bi "shvatila" i kupila (kao što je slučaj u umjetnosti gdje "sviđanje" nema vezu sa kvalitetom); potrebno je zatim da dizajn ne onemogućuje predmetu njegovu upotrebnost (ako previše ukrasa na žlici ometa njeno držanje hrane i unošenje u usta onda ta žlica ne valja); napokon, dizajn mora omogućavati i ekonomski što isplativiju proizvodnju - ako se koriste prekvalitetni materijali proizvodnja predmeta je skuplja nego zarada na njemu. Na kraju, dizajn dijelimo na grafički (naljepnice, logotipi, plakati...), industrijski (strojevi, automobili, kućni aparati...) i tekstilni (materijali i krojevi).
 

Grafički dizajn:
 Pismo PISMO
 Strip STRIP
 Plakat PLAKAT
 Ovitci OVITAK ZA KNJIGE
 Kalendar KALENDAR
 Logotip ZAŠTITNI ZNAK
 Ilustracije ILUSTRACIJE
 Čestitke ČESTITKE

Industrijski dizajn:
 Ambalaža OPREMA AMBALAŽE
 Ambalaža UPOTREBNI PREDMET (moj stolac, moje naočale...)

Tekstilni dizajn:
 Ambalaža UZORAK ZA TKANINU
 Ambalaža ODJEĆA