Likovna kultura

masa 1
masa 2
masa 3
masa 4
masa 5
masa 6
masa 7
masa 8
masa 9
masa 10
masa 11
masa 12
MASA 13

masa 14

Na kviz!

 
 


     
Tlocrt prikazuje masu gledanu odozgora.
Na tlocrtu arhitekture možemo vidjeti gdje su zidovi, vrata, prozori, stupovi ili stepenice.
Na naslovnicu!
dalje