Likovna kultura

masa 1
masa 2
masa 3
masa 4
masa 5
masa 6
masa 7
masa 8
masa 9
masa 10
MASA 11
masa 12
masa 13
masa 14

Na kviz!

 


crkva Sv. Petra u Rimu, 16. st.

  Za arhitekturu su važni oblik i namjena. Zgrade mogu služiti za stanovanje, kao poslovni objekti, sportski objekti, kao crkve, hramovi i dr.
  Koriste se razni materijali: cigla, kamen, metal, beton, staklo...

 Kakvog su oblika gornje zgrade? To su geometrijska tijela:
valjak i kocka.

 
"Ginger i Fred" u Pragu  
 
Arhitektura ili graditeljstvo stvara objekte - građevine, zgrade -
namijenjene čovjekovom življenju i drugim djelatnostima u njima.
Na naslovnicu!
dalje