Likovna kultura

masa 1
masa 2
masa 3
masa 4
masa 5
MASA 6
masa 7
masa 8
masa 9
masa 10
masa 11
masa 12
masa 13
masa 14

Na kviz!

  Cijela je skulptura načinjena od jedne metalne ploče koja je razrezana i savijena u raznim smjerovima.

 

Plošno istanjenu masu u prirodi možemo vidjedi u obliku lista. Poput lista papira, debljina (visina) mu je vrlo mala, ali ga ipak možemo opipati. Plohu ne možemo opipati.

 
Vojin Bakić: Razvijene površine III, 1960.
 
Oblik kojem je visina vrlo mala skloni smo nazvati plohom; u stvari, on je plošan.
Masu koja ima malu visinu (debljinu) nazivamo plošno istanjena masa.
Na naslovnicu!
dalje