Likovna kultura

masa 1
masa 2
masa 3
masa 4
masa 5
masa 6
MASA 7
masa 8
masa 9
masa 10
masa 11
masa 12
masa 13
masa 14

Na kviz!

  Prostor je stisnuo masu ove skulpture sa svih strana, tako da izgleda kao linija koja završava u prstu kojim lik pokazuje.

Grane na drveću izgledaju kako crte u prostoru, deblje ili tanje. Iglice na granama bora također podsjećaju na crte. Ipak, kao i plohu, ni liniju se ne može opipati, zato za grane kažemo da su linijske a na linije.

 

 
Alberto Giacometti: Čovjek koji pokazuje, 1947.
 
Masu koja izgleda kao linija jer ju je prostor stisnuo po visini i po širini, te joj je
ostala samo duljina nazivamo linijski istanjena masa. To je crta u prostoru.
Na naslovnicu!
dalje