Likovna kultura

crta 1
crta 2
crta 3
crta 4
crta 5
crta 6
crta 7
crta 8
crta 9
CRTA 10:
POVEŽI
crta 11

Na kviz!

crtež 1: Rembrandt van Rijn
  crtež 2: Vincent Van Gogh
crta 1      crta 2
crta 3       crta 4

Prouči i opiši donje crte.
Možeš li odrediti koja crta pripada kojem crtežu i crtaču?

Na naslovnicu!
dalje