Likovna kultura      uglati tok crte
zakrivljeni tok crte
ravni tok crte
crta 1
crta 2
crta 3
crta 4
CRTA 5:
TOK
crta 6
crta 7

crta 8
crta 9
crta 10
crta 11

Na kviz!

Crte po toku mogu biti ravne, zakrivljene, uglate, otvorene ili zatvorene.
Kakav je tok crta na gornjim fotografijama dalekovoda, rijeke i zebre?

Na naslovnicu!
dalje