Likovna kultura
crta 1
crta 2
crta 3
crta 4
crta 5
crta 6
crta 7
crta 8
CRTA 9:
ZNAČE-
NJE
crta 10
crta 11

Na kviz!

     
   

Pogledaj još neke crte po značenju:
u gornjem redu su obrisne crte, a u donjem gradbene.

Na naslovnicu!
dalje