Likovna kultura

crta 1
crta 2
crta 3
crta 4
crta 5
crta 6
crta 7
CRTA 8:
ZNAČE-
NJE

crta 9
crta 10
crta 11

Na kviz!
   Crtež 1 ima obrisne crte koje jednolično odvajaju glavu, leđa i nogu djevojke od okolice.
   Crtež 2 je načinjen gradbenim crtama. Granice nisu oštre, već je drveće izgrađeno dodavanjem kratkih crta jedne do druge.

Na kraju, crte imaju i značenje.
Crte po značenju mogu biti obrisne (konturne), gradbene (strukturne) i teksturne.

Na naslovnicu!
dalje