Stranice za nastavnike

stranice za nastavnike / predložene nastavne jedinice
kontaktmiroslav.huzjak@ufzg.hr
prazna priprema
Nastavne jedinice - izvedbeni program
 Pritisnite slike za uvećanje

 

   Predloženi razred: 3.
Nastavna jedinica:

Cjelina:TOČKA I CRTA
N. tema: Crtačka tekstura
Likovni problemi: crtačka tekstura, skupljeno-raspršeno.
Motiv: vizualni - crkva ili hram
Likovno područje: crtanje
Likovna tehnika: kombinirana: tuš, pero, kist i novinski kolaž
Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati crtačke teksture.
Reprodukcija: Vincent van Gogh: Zvjezdana noć (crtež), 1889. (mapa UG 3)

 

Način rada: prema promatranju
Oblici rada: frontalni, individualni
Metode rada: analitičko promatranje, kombiniranje

Korelacija: priroda i društvo - površine različitih materijala

Napomena
: Crtati prema promatranju CB fotografije neke crkve ili hrama (recimo Sv. Marija u Zadru na fotografiji desno - pritisnite za uvećanje) s naglašenom zidnom teksturom. Građevinu prvo oblikovati novinskim papirom (sa što manje boje) a zatim tušem, perom i kistom.