Pomoć i uputstva za upotrebu
    Hrvatski muzeji za djecu 2
   
piše: Marina Malenica
     Kao što sam već napisala u prvom broju e-zina, muzeji su izuzetni izvori znanja pod uvjetom da se znalački upotrebljavaju kao i drugi izvori znanja. Svjetski muzeji omogućili su učenicima, studentima, učiteljima, profesorima, roditeljima i ostalima da se uključe u proces edukacije kroz iskustveno doživljajno učenje. U članku navedeni hrvatski muzeji na vlastitim Internet stranicama nude razne programe edukacije ili kako oni to nazivaju edukativna djelatnost, aktivnosti, pedagoška djelatnost ili radionice.
       Svaki muzej bi trebao imati zaposlenog muzejskog pedagoga, no i to nije garancija da će se za mlade organizirati razni sadržaji. Kao što sam na Internetu vidjela da neki muzeji imaju na svojoj platežnoj listi muzejskog pedagoga, nikakve radionice uopće nisu organizirane. Bojim se da mnogi hrvatski muzeji nemaju zaposlenog muzejskog pedagoga jer ne vide potrebu da se mlade privuče raznim programima edukacije u muzeje. To se najbolje može primjetiti na Internet stranicama nekih muzeja koji pod edukativnim aktivnostima smatraju samo grupne posjete i stručna vodstva, a ne vide važnost edukacije kroz iskustveno doživljajno učenje.
       Još me jedna činjenica iznenadila. Vrlo malo muzeja nudi virtualnu šetnju kroz muzej što je u stranim zemljama normalna pojava. No, neki muzeji imaju knjižnicu koje sadrže zbirke knjiga, kataloga izložaba i časopisa te članke iz novina.
   No, krenimo u posjet hrvatskim muzejima.
     
http://mdc.hr/pula/hr/fs-aktivnosti.htm      Arheološki muzej Istre
Ovako to izgleda na stranici:      Svjestan da je osim očuvanja sadržaja muzeja važno i prezentirati ga i približiti posjetitelju kako bi mu omogućili neposredan dijalog s eksponatom, a preko njega i s duhom vremena i prostora, muzej je još 70-ih godina osnovao pedagošku službu. Pedagoški se rad u početku sastojao od kontakata s obrazovnim ustanovama, obilazaka grada uz vodiča (prezentacija kulturno-povijesnih spomenika) te vođenje kroz izložbe muzeja. Posljednjih godina otkada u muzeju radi muzejski pedagog, razvijeni su novi oblici suradnje, namijenjene ponajprije mlađim posjetiteljima muzeja. Muzejsko-školski servis obavještava škole i druge odgojno-obrazovne ustanove o izložbama, projektima i mogućnostima korištenja muzejskih usluga.
       Uz uobičajena vodstva kroz zbirke organiziraju predavanja uz dijapozitive ili video projekcije, nakon čega djeca svoje doživljaje bilježe na posebne didaktičke listiće, prilagođene uzrastu i programu te temama predavanja (npr. dinosauri, prapovijest Istre, Nezakcij, Rimljani u Istri, kulturno povijesni spomenici grada Pule, rano kršćanstvo, istarske freske i sl.).
       "Pamtimo prošlost i kulturne običaje" zajednički je projekt s Pedagoškim fakultetom namijenjen predškolskoj djeci, u kojemu se muzejski prostori koriste kao medijska igraonica-učionica. Nakon završenog rada (slikanja, modeliranja...) na zadanu temu, za Međunarodni dan muzeja (18. svibnja) tradicionalno se priređuje izložba dječjih radova.
     
http://mdc.hr/msu/hr/odjeli/fs-2-4-5.html      Muzej suvremene umjetnosti
Dječja radionica "Galaktički perivoj" u sklopu izložbe "Kartografi" na Vranicanijevoj poljani      Usporedno s naglašavanjem komunikacije kao jedne od najvažnijih zadaća muzeja povećava se i značenje Pedagoškog odjela i njegove djelatnosti. Osnovni je cilj Pedagoškog odjela Muzeja učiniti suvremenu umjetnost dostupnom najširoj publici.
   Skromni prostorni uvjeti Muzeja suvremene umjetnosti, nepostojanje specijaliziranih prostorija za predavanja, radionice, igraonice i sl., u znatnoj mjeri određuju oblike edukativne djelatnosti Muzeja. Ona se odvija u izložbenim dvoranama, posebno pripremljenima i prilagođenima za pojedine prigode i vrste pedagoških aktivnosti ili pak izvan samog Muzeja, u suradnji s drugim ustanovama srodnih djelatnosti (Društvo arhitekata, Društvo povjesničara umjetnosti, HDLU). Posebni oblici pedagoških aktivnosti kao što su igraonice i radionice za djecu odvijaju se ponekad i u prirodi. Svoju pedagošku djelatnost Muzej izvodi i u ustanovama koje vode brigu o "trećoj životnoj dobi" te ustanovama za preodgoj maloljetnika. Pedagoška aktivnost dokumentirana je radnim listićima, fotografijama i radovima sudionika te izložena na pokretnom panou u Muzeju.
       Redoviti oblici edukativne djelatnosti su stručna vodstva, kratka desetominutna predavanja, radionice i igraonice za djecu uz tekuće izložbe, susreti s umjetnicima, te predavanja, predstavljanje publikacija, projekata, projekcija filmova, prezentiranje likovnih priredaba u svijetu i sl. Programi se izvode u suradnji s vanjskim suradnicima - umjetnicima, likovnim pedagozima i drugim stručnjacima.
   U pedagošim aktivnostima muzeja sudjeluju sve dobne skupine, od predškolske djece do umirovljenika, te ljudi različitih profesionalnih iskustava. O edukativnim programima javnost je obavještena putem medija te slanjem pozivnica na institucije, škole i osobne adrese.
   
       Muzej "Staro selo"
    http://mdc.hr/kumrovec/hr/aktivnosti/index.html
   

   Stalni muzejski postavi osnova su za praćenje pedagoških radionica, u kojima se školska i predškolska djeca upoznaju s muzejskim eksponatima prema kojima iz zadanog materijala kreiraju predmete. Npr. uz stalni postav "Od zrna do pogače" djeca izrađuju predmete od tijesta. Radionice prati popratni pedagoški materijal. Kustosi vode posjetitelje kroz stalne postave: Rodna kuća Josipa Broza, Gospodarski objekt uz kuću, Kovačnica, Život kovačke obitelji, Način potkivanja, Kolarstvo, Zagorska svadba, Život mladog bračnog para, Od konoplje do platna, Rekonstrukcija i restauracija muzeja Staro selo, Etno parkovi na području Hrvatske, Od zrna do pogače, Lončarstvo, Vinarstvo, Medičarski i licitarski obrt, Izrada pučkih svirala i drvenih dječjih igračaka, Stara pučka škola, Život zagorske obitelji i Zagorska klet - muzejsko pedagoška radionica A kaj to diši? gdje se mogu kušati tradicijske slastice i pića.
   
Muzej na svojoj stranici nudi posjetiteljima virtualnu šetnju kroz muzej tako da "surferi" mogu on-line pogledati dijelove stalnih postava muzeja. Smatram da je ovaj muzej izuzetno dobro vođen i trebao bi biti uzor mnogim drugim hrvatskim muzejima po prezentiranju sadržaja koji uključuje posjetitelje da se sami upoznaju sa sadržajem muzeja. Posjetitelje muzeja potiče se da budu aktivni, a ne pasivni za vrijeme boravka u muzeju.

     
http://www.mdc.hr/mgz/hr/fs-okvir.html      Muzej grada Zagreba
       Muzej na svojem prvom katu ima Pedagošku radionicu - igraonicu. U radionici se okupljaju djeca predškolskog i školskog uzrasta, te osobe s posebnim potrebama, najmanje jednom u tjednu prema određenom programu ili svakodnevno prema dogovoru. Djeca uz igru dobivaju osnovna saznanja o gradu, izrađuju makete značajnih zdanja, grade imaginarni Dječji muzej, ili pak crtaju u postavu Muzeja. Svake godine uz Božićne i Uskrsne blagdane izrađuju se čestitke, prigodni ukrasi, pokloni i slično.
     
       Prirodoslovni muzej Rijeka
    http://www.mdc.hr/pmr/stranice/aktivnosti/aktivnosti_pedagoska_fs.htm
Geološka radionica u muzeju      Prirodoslovni muzej redovito organizira znanstvene tribine i razne radionice za djecu. Tribine i radionice održavaju se povodom Dana planeta Zemlje, Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača, Dana zaštite čovjekova okoliša, Međunarodnog dana muzeja i drugih manifestacija u suorganizaciji sa Zavodom za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekova okoliša u Rijeci.
     
       Muzej Moslavine
    http://www.mdc.hr/moslavina/hr/aktivnosti.html#edukativna
       Edukativna djelatnost muzeja usmjerena je na djecu osnovnih i srednjih škola, predškolarce te građane. Dakle, svi su pozvani. Kustos Mladen Mitar vodi i organizira radionice i tečajeve, a jedan od njih je tromjesečni tečaj crtanja za djecu osnovnih i srednjih škola te za građane.
     
http://www.mdc.hr/msb/aktivnosti.htm#3      Muzej seljačkih buna
Igraonica Strijelom u metu
Muzejsko-edukativna radionica Srednjovjekovnu kuću gradimo
Viteški turnir
     Ovaj me muzej oduševio svojom ponudom sadržaja i aktivnosti za mlade. Muzej također za posjetitelje stranice nudi virtualnu šetnju muzejem. Procjenite sami! Osim stručnih vodstava po Muzeju, organiziraju se radionice i igraonice o različitim temama. U povodu Međunarodnog dana muzeja 2001. i muzejske igre Jačajmo se pokrenuta je igraonica Strijelom u metu, koja će se zbog velikog zanimanja posjetitelja nastaviti i sljedećih godina.Uz igraonicu je bila postavljena i izložba o izradi luka i strijele.
   U sklopu muzejsko-edukativne nagradne igre Kuća organizirana je muzejsko-edukativna radionica Srednjovjekovnu kuću gradimo, u kojoj su sudionici, uz stručno vodstvo, od prirodnog materijala - drva, pruća, slame i blata, gradili kuću na srednjovjekovni način. Prezentirana je srednjovjekovna gradnja kuće bez modernih civilizacijskih i tehničkih pomagala. U 2001. godini Muzej je prvi put organizirao Viteški turnir, povijesno događanje koje posjetiteljima pruža priliku aktivnog sudjelovanja u programu koji oživljava epizode iz života Hrvatskog zagorja u kasnome srednjem vijeku. Program obuhvaća i niz drugih kulturnih i turističkih sadržaja s ciljem upoznavanja posjetitelja sa životom i običajima kasnoga srednjovjekovlja.
     
http://mdc.hr/split%2Darheoloski/hr/FS-aktivnosti.html      Arheološki muzej Split
       Muzej surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama i sudjeluje u akcijama kojima je cilj upoznavanje kulturne i povijesne spomeničke baštine. Tijekom 1997. g. Muzej je sudjelovao u akciji "I ribe seđ" čiji je cilj bio potaknuti što veći broj splitskih učenika na posjet muzejima i galerijama i upoznati ih s njihovim fundusom. Muzej organizira i stručna vodstva po lapidariju i arheološkim lokalitetima o kojima brine: Saloni (Solinu), Naroni (Vidu kod Metkovića) i Issi (Visu).
     
http://mdc.hr/cakovec/hr/fsaktivnosti.html      Muzej Međimurja
       Muzej Međimurja Čakovec je 1994. godine ponudio školama suradnju putem Školskog servisa, organiziranog oblika praktične nastave u Muzeju, namijenjenog učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima te djeci predškolskog uzrasta. U rad su uključeni svi odjeli Muzeja: Arheološki, Kulturno-povijesni, Povijesni, Etnografski odjel, Likovna galerija s Memorijalnom zbirkom Ladislava Kralja Međimurca i restauratorsko-preparatorska radionica. Taj servis organizira individualni i grupni rad u Muzeju, predavanja i stručna vodstva, pomoć pri izradi referata, maturalnih radnji, suradnju na pripremi izložbi u školama, organizira susreta s umjetnicima i stručnjacima, mogućnost praktične nastave u Muzeju i korištenje stručne literature u muzejskoj knjižnici.
     
http://mdc.hr/ht/hr/aktivnosti.html#3      Hrvatski poštansko-telekomunikacijski muzej
       Osim svakodnevne muzejske djelatnosti, Muzej ima stručna vodstva za organizirane skupne posjete. Najčešći organizirani posjetitelji su učenici i studenti poštansko-telekomunikacijske struke i djelatnici pošte i telekomunikacija iz cijele Hrvatske. Muzej omogućuje korištenje znanstvene i stručne literature iz svojeg fundusa te daje stručne upute đacima pri izradi maturalnih radnji i studentima pri izradi seminara i diplomskih radnji. HT muzej je s ostalim muzejima grada Zagreba i Zagrebačke županije sudjelovao u pedagoško-edukativnim akcijama Što je u muzeju oduševilo profesora Baltazara?, 1996., Cvijet, 1997. i Put pod noge, 1998. Tom su prilikom priređene i prigodne izložbe Motiv cvijeta na poštanskim markama i Rimska imperija - prijenos pisanih vijesti našim krajevima. Osnovna škola J. J. Strossmayer u posjetu Muzeju, 1998. Studenti muzeologije u posjetu Muzeju, 1998.
     
http://mdc.hr/strossmayer/hr/aktivnosti.html      Galerija J. J. Strossmayer

Osnovnoškolci rješavaju zadatak pred slikom Mladi Bakho Francesca Albania

Edukacijska igra "Cvijet"
Naslovnica radne bilježnice

     Dugu tradiciju vodstava i stručno tumačenih obilazaka za posjetitelje, kao i predavanja pred originalima za studente povijesti umjetnosti, od nedavno upotpunjuje rad s predškolskom i školskom djecom. Uz sudjelovanje na proljetnim međumuzejskim akcijama (Što je u muzeju oduševilo profesora Baltazara?, 1996., Cvijet, 1997., Put pod noge, 1998.), ostvareni su pojedini edukativni projekti, poput radne bilježnice Od cvijeta do cvijeta po Strossmayerovoj galeriji, namijenjeni učenicima osnovne i srednje škole. Cilj je približiti im, uz zabavu, dakako, osnovne pojmove slikarstva i sprijateljiti ih s djelima starih majstora. Osim za djecu, galerija povremeno organizira besplatna vodstva za skupine umirovljenika, koja su osobito dobro prihvaćena. Otvorena je suradnja i s drugim, različitim skupinama posjetitelja koji zahtijevaju prilagođeni program (npr. zatvorenici).
     
       Galerija Antuna Augustinčića
    http://mdc.hr/augustincic/hr/aktivnosti/index.html
Likovna radionica, svibanj 1993.      U galeriji su za učenike pripremljeni vodiči (Vodič za osnovce i Vodič za srednjoškolce) koji primjereno uzrastu daju objašnjenja osnovnih pojmova likovnih umjetnosti, osobito onih koji se odnose na skulpturu te na djelo Antuna Augustinčića. Za njih su također organizirane razne radionice. Za posjetitelje stranice nudi se virtualna šetnja galerijom.
     
http://mdc.hr/etno/hr/aktivnosti-2.htm      Etnografski muzej Zagreb
       U okviru muzeja djeluju pedagoška i propagandno-marketinška služba, čiji je zadatak upoznavanje javnosti sa sadržajem i djelovanjem muzeja, a osobito rad s djecom školskog i predškolskog uzrasta. U tu svrhu se uz pojedine izložbe ili prigode organiziraju radionice, predavanja, projekcije i sl.
     
       Tehnički muzej Zagreb
    http://mdc.hr/tehnicki/hr/aktivnosti.htm#pedagoska
       Svojom dosadašnjom aktivnošću Tehnički se muzej afirmirao kao vrlo pogodno odredište za obradu pojedinih tema i tematskih cjelina s područja prirodnih znanosti i tehnike pa je uključivan u nastavne programe osnovnog, srednjeg i dijelom visokoškolskog obrazovanja. Pojedine nastavne jedinice u okviru nastavnih programa škola raznih usmjerenja obrađuju se u muzejskim odjelima i zbirkama, jer originalni izlošci pojedinih strojeva i uređaja predstavljaju idealna "nastavna pomagala" za izvođenje zorne nastave. Obrazovna djelatnost u Tehničkom muzeju nadopunjuje se i popularno - znanstvenim predavanjima, koje stručni radnici Muzeja, istaknuti znanstvenici i drugi specijalisti, od kojih neki i iz inozemstva, održavaju o različitim temama iz znanosti i tehnike. Informativno-edukativni program Primjena nuklearne fizike jučer-danas-sutra jedna je od specifičnih aktivnosti Tehničkog muzeja na planu edukacije, a ostvaruje se u suradnji s Nuklearnom elektranom Krško i Hrvatskom elektroprivredom.
     
       Muzej za umjetnost i obrt Zagreb
    http://mdc.hr/muo/hr/aktivnosti-pedagoska.html
       U Muzeju postoji redovita pedagoška djelatnost. Osim organiziranog stručnog vodstva za grupe i pojedince organiziraju se različite igraonice i radionice vezane uz teme pojedinih izložba, uz blagdane, itd.
     
http://www.hrskolski-muzej.hr      Hrvatski školski muzej
       Osobitu pozornost muzej već duže vrijeme posvećuje muzejskoj pedagogiji, pogotovo posjetama učenika. Dodatnim radionicama i igraonicama nastoje privući pozornost djece i mladeži, upoznati ih s hrvatskom poviješću školstva. Različitim oblicima rada sa djecom od predškolske, preko osnovnoškolske pa sve do osoba treće životne dobi, uključuju se, zapravo, u sustav odgoja i obrazovanja. Hrvatski školski muzej nudi sljedeće radionice i igraonice: Kako se nekada jačalo u školama Predstavljanje športskih i dječjih igara koje su bile sastavnim dijelom nastave tjelovježbe u pučkim školama 19. stoljeća. Čipka u školi Izrada likovnih predložaka za izradu čipki i radionice ručnoga rada - predstavljanja različitih tehnika izrade čipki. Škola iz mašte Gdje živim, a gdje učim? Kako nastaje "kuća znanja"? Što je to škola? "Kuća znanja" nekad i sad Tematske radionice vezane uz specifičnosti školske zgrade kao građevine s posebnom namjenom. Pišemo krasopisom Upoznavanje djece s krasopisom koji je očuvan u zbirkama muzeja. Učenje osnova krasopisa i pokušaj djece da i sama tako pišu. Susreti s osobama treće životne dobi i međusobna razmjena iskustava, komparacije krasopisa i pisanja na računalima. Ilustriram slikovnicu Na osnovi pročitanih slikovnica ili ulomaka djela dječje književnosti realiziraju se likovne radionice tj. pokušaji djece da sama ilustriraju tekstove Stara računala Demonstracija rada s pomagalima, predstavljanje vrsta i načina uporabe pojedinih računala. Bit će organizirani "skraćeni satovi" nastave matematike isključivo uz uporabu računala koja se čuvaju u muzeju i udžbenika iz 19. i 20. stoljeća. Mato Lovrak Budući da je u sastavu stalnoga postava izložbena cjelina "Radna soba književnika Mate Lovraka", moguće je za djecu koja prema nastavnom planu i programu upoznaju njegova djela (treći i četvrti razred osnovne škole) detaljnije predstaviti dio njegove ostavštine
     
http://mdc.hr/nasice/hr/aktivnosti-2.html      Zavičajni muzej Našice
       Posjet Zavičajnom muzeju Našice uvršten je u programe turističkih putovanja učenika s područja Slavonije te se za njih organizira stručno vodstvo po Muzeju. Neki učenici našičke gimnazije završili su kratki tečaj za vodiče kroz Muzej, tako da su osposobljeni za vođenje grupa prilikom obilaska Muzeja. Niz godina postoji suradnja Muzeja i "OŠ Dore Pejačević" u sklopu koje se u prostoru Muzeja obrađuju nastavne teme iz prirode i društva, te povijesti: moj zavičaj u prošlosti, znamenite ličnosti zavičaja, spomenici kulture. Na satu "spomenici kulture" učenici izdvajaju predmete iz etnografske zbirke i stavljaju ih u funkciju (pravljenje maslaca mutilicom, mljevenje kukuruza žrvnjom, pečenje kruha pod pekom). Učenici upoznaju različite pojmove, kao što je npr. spomenik kulture, gdje se on sve može nalaziti, u čemu je njegova vrijednost.
     
       Gradski muzej Virovitica
    http://www.mdc.hr/virovitica/hr/aktivnosti.html
       Pedagoški rad Gradskog muzeja najvećim se dijelom odvija u suradnji sa školama. Za učenike se osim uobičajenih vodstava po stalnom postavu i povremenim izložbama organiziraju tematska vodstva u skladu s nastavnim programom. Tako se za učenike trećih razreda osnovne škole organizira vodstvo prema nastavnim temama iz predmeta "Priroda i društvo": upoznaj svoj zavičaj, lenta vremena, kulturno povijesni spomenici Virovitice. Likovnu zbirku Branislava Glumca, koja sadrži djela različitih autora, tehnika i motiva posjećuju učenici Gimnazije u okviru nastave povijesti umjetnosti, te pišu seminarske radnje. U suradnji s nastavnicima razvijena je suradnja sa školama i vrtićima pri organiziranju različitih tematskih izložaba iz arheologije, povijesti, etnologije. Najmlađi posjetioci, polaznici vrtića, dolaze razgledati stalni postav da bi se upoznali s Muzejom i muzejskim predmetima. Muzej organizira likovne radionice povodom blagdana i u vrijeme održavanja izložbi. U vrijeme održavanja arheološke izložbe "Idoli" djeca su od gline ili plastelina izrađivali svoje figurice idola.
     
       Muzej Slavonije Osijek
    http://mdc.hr/osijek/hr/aktivnosti.html#edukativna
       U Muzeju ne postoji izdvojen Pedagoški odjel, ali u posljednjih se nekoliko godina teži većem povezivanju sa školama i fakultetima u obliku izrade seminarskih radova, maturalnih i diplomskih radnji. Izborom tema muzejskih izložaba pokušavaju se uklopiti u školske programe, a redovitim dopisima izvještavaju škole o novim izložbama i njihovom sadržaju. Izuzetno bogata knjižnica privlači veliki broj građana i istraživača te se stoga priprema i ponovno uređenje čitaonice.
     
http://mdc.hr/karlovac/hr/8-aktivnosti.html      Gradski muzej Karlovac
       U suradnji s kustosima pojedinih odjela Muzeja muzejska pedagoginja osmišljava pedagošku aktivnost Muzeja, a u okviru Muzeja djeluje likovna radionica.
     
       Pišući ovaj članak došla sam do zaključka da hrvatski muzeji mogu i trebaju uvelike poboljšati svoju ponudu radionica za djecu i obitelji unutar svojih muzeja, a također i ponuditi on -line edukaciju. Trebaju ponuditi interaktivne multimedijske programe da djeca uče kroz igru, a da nisu niti svjesna procesa učenja. Nadam se da će vas ovaj članak potaknuti na vlastito istraživanje hrvatskih muzeja. Za sve druge informacije o hrvatskim muzejima koji imaju internet stranicu, posjetite www.mdc.hr