Pomoć i uputstva za upotrebu
    Cipela / tenisica / čizma
   

Nastavna jedinica:
motiv: vizualni,   CIPELA
likovni problem:  proporcije,
                           akromatski tonovi
likovna tehnika:  ugljen, bijela kreda
likovno područje: slikanje
razred: 4.

Dječji radovi: pritisnuti za uvećanje

 

Artikulacija nastavnog sata:
Pred djecu su postavljene dvije tenisice; uputa je da naslikaju jednu od njih. Motiv je dakle vizualan, a u motivaciji se provodi analitičko promatranje: postavljaju se pitanja o odnosima veličina (omjerima i razmjerima), bojama (tj. nebojama) i tonovima, linijama i plohama, te kontrastima. Demonstriramo tehniku variranja pritiska ugljena i krede za variranje tonova, te kombiniranja ta dva materijala. Najava zadatka: dana slikamo ugljenom i kredom cipelu/tenisicu pazeći na odnose veličina, suprotnosti i tonove crne i bijele. Slikaju na pak-papiru formata otprilike A4. Kod analize gledamo veličinu lika u formatu, broj tonova i odnose veličina.

 
fotografije motiva tenisica:
 
 
 
   
Reprodukcija:

Pablo Picasso:
Guernica
, 1937.