Pomoć i uputstva za upotrebu 
PRVA STRANICA
Važna napomena: ova pitanja i odgovori su samo smjernice za učenje; svaki odgovor je potrebno usmeno obrazložiti, prepoznati i imenovati na primjerima reprodukcija umjetničkih djela i dječjim radovima, te znati navesti primjere nastavnih jedinica za primjere vizualnog jezika u sve tri vrste motiva.
   
Područje Primjeri pitanja Nekoliko primjera odgovora
  Vizualni jezik
1. Koji su elementi svakog jezika?
2. Objasnite što su paradigme i sintagme.
3. Što je potrebno za realizaciju jezika?
4. Što čini vizualni jezik?
5. Što su počela (lik. elementi) a što načela?
6. Što je tema, a što sadržaj nekog djela?

1. Znakovi i sintaksa (paradigme i sintagme)
2. To su osnovni elementi svakog jezika.
3. Potreban je medij; tada nastaje govor.
4. Likovni elementi i kompozicijska načela (počela i načela)
5. Počela: točka, crta, boja, ploha, površina, prostor i volumen. Načela: ritam, kontrast, ravnoteža, harmonija, proporcije, dominacija, jedinstvo
6. Tema je ono što prikazuje djelo, sadržaj je vizualni jezik - način kako je djelo načinjeno.

  Kompozicija
1. Što je kompozicija?
2. Kako opisujemo kompoziciju nekog djela?
3. Što je format?
1. Raspored i odnos elemenata u cjelini. Pojašnjava nam gdje je što.
2. Ako kompozicija nije jednostavna i očigledna (vertikalna, horizontalna, dijagonalna, piramidalna) određujemo format djela i istražujemo njegovu kostrukcijsku mrežu. Smještaj opisujemo razlomcima (polovine, trećine, zlatni rez, optičko središte...)
3. Odnos visine i dužine stranica djela.
  Točka
1. Što je točka? 1. Oblik bez naglašenih dimenzija.
  Crta
1. Što je linija?
2. Koja su svojstva linija?
3. Podjela linija po značenju.
4. Što je linija u prostoru?
1. A) Oblik s jednom naglašenom dimenzijom (dužinom)
B) Skup točaka u ravnini
C) Trag koji ostavlja kretanje točke
D) Promjena intenziteta svjetlosti na mrežnici oka.
2. Karakter, tok i značenje.
3. Konturne ili obrisne linije, teksturne linije i strukturne linije.
4. Linija u prostoru je linijski istanjena masa.
  Boja

1. Što je boja?
2.
Što je spektar? Kako nastaje?
3. Tko je otkrio spektar?
4. Koliko boja ima spektar?
5. Kojom bojom počinje, a kojom završava spektar?
6. Koje su dimenzije (osobine) boje?
7. Što se dobiva efektima boje?
8. Kontrasti boja prema P. Kleeu.
9. Kontrasti boja prema J. Ittenu.
10. Što je suptraktivno miješanje?
11. Što je aditivno miješanje?
12. Što je lokalna boja?
13. Što je modelacija, a što modulacija?

 
  Ploha 1. Što je ploha?
2. Što je apsolutna ploha?
3. Koja su svojstva ploha?
4. Što je oblik?
5. Kakvi mogu biti likovi?
6. Što su funkcionalne plohe?
7. Što je primjer neutralizacije plohe? Kakva je ploha bez svojih svojstava?
 
  Površina 1. Što je površina?
2. Koja su svojstva površine?
3. Što je tekstura? Vrste tekstura.
4. Što je faktura? Vrste faktura.
 
  Prostor i
  volumen
1. Koje dimenzije ima prostor?
2. Što je prostor za fizičare? Zašto?
3. Što je privid prostora na plohi?
4. Kako dijelimo kiparstvo?
5. Kako dijelimo punu plastiku?
6. Kategorizacija masa prema odnosu mase i prostora.
7. Vrste reljefa.
8. Prostor u arhitekturi.
 
  Ritam 1. Što je ritam?
2. Vrste ritmova.
 
  Ravnoteža 1. Vrste simetrija.
2. Odnos simetrija i ritmova.
3. Što je ornament?
 
  Proporcije 1. Što je omjer?
2. Što je razmjer?
3. Kakav je latinski, a kakav grčki naziv za razmjer?
4. Osnovne vrste proporcijskih nizova. Objasni.
 
  Šablone 1. Što su šablone ili stereotipi?
2. Psihološki uzroci šablona.
3. Što su socijalne uloge?
4. Mitološki primjeri socijalnih uloga.
5. Važnost bajki.
 
  Pismo 1. Povjesni razvoj pisma  
  Korelacija 1. Što je tematska, a što strukturalna korelacija?  
  Perspektive 1. Vrste perspektiva.  
  Metodika 1. Artikulacija nastavnog sata.
2. Što čini nastavnu jedinicu?
3. Vrste motiva.
4. Makro i mikro program.
5. Analiza i vrednovanje.
6. Razvoj dječjeg crteža.
7. Kreativnost.
8. Divergentno mišljenje prema Guilfordu.
9. Vizualno mišljenje.
10. Likovna nadarenost: zablude i sposobnosti
11. Povijesni razvitak vizualnog odgoja
 
  Pogled i slika 1. Kako gledamo?
2. Što vidimo? (prema J. Gibsonu)
3. Što je shematski a što doslovni opažaj?
4. Kako sagledavamo?
5. Fovealna slika i minimum separabile.
6. Što je odgoj pažnje? Čemu?