Pomoć i uputstva za upotrebu   PRVA STRANICA     E-galerije   Fotografije
Pritisnite sličice za uvećanje  
Moguće je duže učitavanje zbog veličine Likovni problemi:    Prvi pogled:
Crteži
Slike
Grafike

Skulpture
Arhitektura
Dizajn
Fotografija, točke, crte, tonovi, kompozicija, ritam   Henri Cartier - Bresson:
Aquila degli Abrizzi,
1952.
  Zrcalna simetrija, ravnoteža   Henri Cartier Bresson: Atena, 1953.
      Damir Hoyka:
"Wave"
  Kontrast veličine   Krešimir Tadić:
"Svjetovi"