Stranice za nastavnike
 Novosti na ovim stranicama:

9. 6. 09. Konstruktor nastavnih jedinica

stranice za nastavnike / stranice za djecu "Učimo gledati"
kontaktmiroslav.huzjak@ufzg.hr
 
Izbornik ponuđenih usluga:
       
 
Stranice za djecu "Učimo gledati"
  Konstruktor nastavnih jedinica  
 
stranice sadrže: Učenje o pojmovima crta, ploha, boja, masa i prostor
  Interaktivne kvizove: crta, ploha, boja, masa i prostor
Program za on-line izradu slika "Arhitektura kvadrata"
  Forum za komunikaciju
  Linkove na strane stranice koje tumače likovne pojmove
engleska verzija: "Learning to Look"
  Metodički savjeti
  Reprodukcije za nastavu
  Predložene nastavne jedinice
  Vizualni jezik i likovni pojmovnik
  Stručni tekstovi
  Predloženi izvedbeni program
  Stranice za djecu "Učimo gledati"
  Kalendar događanja
  Linkovi na europske stranice za učitelje
  Online testovi
  Forum za komunikaciju s ostalima

 

 
Spider-Man 3
Free Web Counter
Spider-Man 3
Stranice se mogu upotrebljavati na nastavi kao dopuna uobičajenoj motivaciji, ili kao obrazovanje na daljinu
Rezultati prošle ankete