Dječji radoviRadovi se mogu uvećati pritiskom na njih

  Dječji kalendar koji možemo  sastaviti na zidu učionice.
  Kod dizajniranja je uvijek važno  napomenuti upotrebnu korist  predmeta; u slučaju kalendara  govorimo o preglednosti i čitkosti  dana i datuma. Ali i boja i oblik su  jednako važni, tako da možemo  odvojeno analizirati riješenja  stupaca i redova brojeva, njihovih  rasporeda i boja, i riješenja  oslikavanja drveta kroz njegove  mijene u godišnjim dobima. Kod  oblika drveta svakako valoriziramo i  njegovu maštovitost; pogledajmo  primjer lipnja, npr., ili rujna.  Lipanjsko drvo je asimetrično, dvije  desne grane s jednom krošnjom  nasuprot jednoj lijevoj, također s  jednom krošnjom. Pridodano je i  malo drvce, izdanak u podnožju.  Rujansko je pak drvo gotovo  simetrično, sa posebnim listovima  obješenim niz grane. Na istom radu  vidimo i maštovite ukrase na okviru  oko brojeva. Kolovozna slika je  koloristički vrlo intenzivna, a drvo je  naslikano samo akvarelom bez  flomastera što mu daje slikarski  rukopis. Posebno je uočljiva  kontrastna žuta boja u dnu  pozadine, na kojoj se ističu crvene  mrlje lišća. Na listopadnom je drvu,  međutim, svaki list uokviren  flomasterom što slici daje čvršći  rukopis, a listovi su vrlo šareni, u  različitim bojama. Drvo u studenom  u svoju kompoziciju ima  ukomponirana i tri oblaka, i nismo  sigurni pada li iz njih oko ogoljelih  grana suho lišće ili kiša.

 

  Natrag