Pomoć i uputstva za upotrebu
   Ritam geometrijskih likova
   

Nastavna jedinica:
motiv: vizualni jezik, RITAM GEOMETRIJSKIH LIKOVA  
likovni problem:   ritam geometrijskih likova
likovna tehnika:   kolaž
likovno područje: slikanje
razred: 1.

Dječji radovi: pritisnuti za uvećanje

 

Artikulacija nastavnog sata:
Ovu nastavnu jedinicu treba korelirati sa satom metematike na kojem se uče geometrijski likovi, i sa satom glazbene kulture na kojem se obrađuje ritam. Ponavljamo koje geometrijske likove poznajemo: krug, trokut, kvadrat, pravokutnik... Pojašnjavamo ritam kao ponavljanje ili izmjenu nečeg i tražimo primjere u okolici - radijatori, klupe, prozori; tražimo i zvučne ritmove - disanje, kucanje srca, dan-noć, godišnja doba...
   Djeca biraju tri kolaž papira. Jedan će biti podloga, od preostala dva će izrezivati trake, od njih kvadrate, a od njih geometrijske likove. Naglasak: krug dobivamo zaobljavanjem kuteva kvadrata, a trokut rezanjem kvadrata po dijagonali. Moguće je uvesti koloristička pravila: samo osnovne ili samo izvedene boje. Likovi se lijepe u nizove; nastaje ritam.
U analizi gledamo ritmove, likove i reprodukciju.

 
 
 
R
epro-dukcija:
Victor Vasarely:
"Folk-Lor"
1973.