Pomoć i uputstva za upotrebu
    Euritmija
   

piše: Martina Lovrak

 

   Za početak ću objasniti neke pojmove kako bi mogli lakše pratiti tekst.
Ritam je pravilna izmjena ili ponavljanje elemenata.
Ples je ritam pokreta u prostoru.
Mantra su magične riječi koje se izgovaraju s vibracijom. Magija je vještina izazivanja promjena u vlastitoj svijesti.
"OM" prvobitni zvuk univerzuma koji je suština svega; praiskonski zvuk. Zbroj je vibracija/zvukova/slova A, U i M.
Rituali su duhovne, duševne, govorne i tjelesne aktivnosti sprovedene na određeni način sa ciljem izazivanja promjena u svijesti

   
       1. RUDOLF STEINER
     R. Steiner osnovao je 1919. prvu waldorfsku školu u Stuttgardu. Steinera među ostalom zanima i antropozofija koja se može shvatiti kao znanost o tijelu, duši i duhu i svijetu. Značajno mjesto u antropozofiji imaju reinkarnacija i karma. Antropozofija uči da se čovjekovo tijelo sastoji od četiri dijela: fizičko tijelo, eteričko ili životno tijelo i JA. Ono po čemu se ljudi međusobno bitno razlikuju jesu oblici duha. Antropozofija je u osnovi waldorfskih škola, ali se ona ni na jednom mjestu ne pojavljuje kao njegov sadržaj.
    Euritmija je "umjetnost" koju je utemeljio R. Steiner. Na jednom predavanju godine 1910. Steiner je došao na ideju da jedna ruska umjetnica pokuša plesom odnosno pokretom iskazati sve što on govori. Riječ "euritmija" sastoji se iz dva dijela "eu" (grč. dobro, pravo) i "ritmija" ritam. To bi značilo da je euritmija način lijepog i dobrog usklađivanja pojedinih dijelova jedne cjeline, odnosno to je skladno i harmonično izražavanje snaga koje djeluju u govoru, glazbi i pokretu. Zbog značenja koje ima za cjeloviti odgoj odnosno razvoj ličnosti nalazi se euritmija u izvedbenim planovima rada u svim razredima od 1. do 12. Ona, pedagoški i medicinski gledan,o ima preventivnu, odgojnu i terapijsku ulogu. Poneki učenici koji imaju teškoće u učenju i ponašanju dobivaju dopunsko vježbanje iz euritmije kao terapiju.
     
       2. EURITMIJA

     Euritmija je "umjetnost" pokreta koju je 1912. utemeljio dr. Rudolf Steiner, a oblik je izražavanja tijela kojim govor i glazba postaju živi i vidljivi u izvedenom pokretu. Rudolf Steiner povezuje svoj interes za duhovni razvoj čovječanstva i osobni razvoj pojedinca. Euritmija započinje tamo gdje pantomimske, tjelesne i plesne mogućnosti prestaju. Iako je nastala kao umjetnička forma, uskoro je našla svoje mjesto u pedagoškoj svakodnevici waldorfskih škola kao obvezan predmet.
   Euritmijskim kretanjem i držanjem postižemo fleksibilnost i lakoću, a usredotočenjem samosvijesti veću kontrolu i, istodobno, slobodu u pokretu.
   Čineći da su govor i ton vidljivi, razvija nove sposobnosti i osjetila za primjećivanje suptilnih fenomena koji se mogu doživjeti u međuprostoru ili međuodnosu i time zadobiti novi dublji uvid u spoznaju samoga sebe.
   U waldorfskoj školi djeca se žele shvatiti kao cijeli ljudi, a ne samo "glave". Zato obrazovanje koje istinski služi djetetu mora integrirati intelektualno, fizičko, emocionalno i duhovno.
   Euritmija je plesni oblik umjetnosti u kojem se glazba ili govor izriču pokretima tijela; određeni pokreti odgovaraju određenim notama ili glasovima. Naziva se još i "vidljivim govorom" ili "vidljivom pjesmom". Djeca vrlo dobro prihvaćaju jednostavne ritmove i vježbe koje im pomažu jačati i uravnotežiti vlastita tijela i vlastite životne snage; kasnije, stariji učenici smišljaju i izvode složene euritmijske izvedbe poezije, drame i glazbe, pa time stječu dublje poznavanje tih djela.
   Euritmija potiče i unapređuje koordinaciju pokreta i jača sposobnost slušanja, opažanja i neposrednog umjetničkog stvaranja. Kad djeca sebe dožive poput orkestra i budu prisiljeni držati jedan s drugim jasan odnos u prostoru, jačaju se i socijalne vještine. Euritmiju obično poučava specijalist koji je na četverogodišnjem studiju bio posebno educiran u euritmiji. Osim pedagoške, postoji i terapijska, te euritmija kao scenska umjetnost. Na ovim fotografijama nalaze se haljine za euritmiju. Svaki razred ima drugu boju.
     
       3. NEŠTO O HERMEUTICI i RAZNIM MANTRAMA
 

   Pogledajmo sada okultne korijene waldorfske pedagogije. Steiner piše: "ovaj cjeloviti čovjek sastoji se od fizičkog tijela, eterskog tijela, astralnog tijela i Ja" (Steiner: Tajna ljudskih temperamenata, 1928.). U ezoterijskom duhu, eterskom tijelu pridružuje žlijezde i flegmatike, astralnom tijelu živce i sangvinike, a Ja određuje krv i kolerike; fizičkom tijelu pridružuje flegmatika. Reinkarnacija, simboličnost boja i tzv. duhovna znanost na koju se poziva Steiner tekovine su mističkog Teozofskog društva koje je u New Yorku 1875.g. osnovala Helena Petrovna Blavatsky. U osnovi teozofije je drevna vrsta magije poznata kao hermetizam (po Grčkom bogu Hermesu).
   Današnji hermetizam, ili ono što poznajemo pod tim imenom, započinje sa francuskim okultistom Elifasom Levijem u drugoj polovici 19 stoljeća, uočio je da je cjelokupni pokretač magijskog događanja ljudska volja.
   DRVO ŽIVOTA
   Ezoterijski sistem pod koji spada filozofsko-psihofizička mašina-dijagram poznat pod nazivom Drvo Života, kaže da je sve rođeno iz Svjetlosti. Iz Svjetlosti izlazi i prvi čovjek Adam. Deset energetskih središta Sefirota, ili stanja svijesti, apsolutno pripadaju iskustvu božanskoga prema zemaljskom. Drvo Života je preokrenuto. Ono je korijenjem urašteno u nebo i raste od gore prema dolje i time ukazuje da su ljudski korijeni u božanskom. Postupak stvaranja, prema naučavanju koje sugerira Drvo Života, proizlazi iz neshvatljive Svjetlosti božanskog prema materijalnom, odnosno zadnjem najnižem obliku materijalnog i to se ponavlja četiri puta. To se može predstaviti i sa Zrakom, Vatrom, Vodom i Zemljom; Steiner ih povezuje s četiri temperamenta: flegmatik, kolerik, melankolik i sangvinik. Drvo Života ima deset plodova, odnosno Sefirota. Svaki Sefirot ima svoj točno određen naziv, položaj, boju, broj i magijsku formulu (koja se izgovara vibrirajući, ritmički), čime se sinestetički povezuju sva osjetila u doživljavanju svijeta:
KETER ima broj 1, blještavo bijelu boju te formulu E-HE-JEH.
ČOKMAH ima broj 2, sivu boju te formulu JAH.
BINAH ima broj 3 , crnu boju, te formulu JE-HO-VA.
ČESED ili GEDULAH ima broj 4, plava boja , formula GE-DU-LAH.
GEBURAH ima broj 5, svijetlo crvena boja, formula- ELOHIM GIBOR
TIFARET broj 6, zlatno žuta boja formula JE-HO-VA ELOA ve-DA-AT.
NECAČ ima broj 7, smaragdno zelena boja formula JEHOVA CABAOT.
HOD ima broj 8, narančasta formula ELOHIM CABAOT.
JESOD ima broj 9, ljubičasta boja, formula ŠADAI EL ČAI.
MALKUT broj 10, žuta, maslinasta, crna i boja rđe (oksidiranog željeza) formula ADONAI haAREC.
DAAT nema broj, srebrno siva boja, formula JEHOVA ELOHIM (on je u Drvu Života u fazi nastajanja).

   I Indija poznaje tradicionalno pjevanje tekstova, svetih sutra i mantri.
Kod Gayatri mantre broj recitiranja može biti proizvoljan, važno je da je djeljiv s brojem 3. Služi poništavanju negativne karme.

 

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Parachodayat

Govinda Gita je grupa muzičara koji umjetnički izraz pronalaze i u drugim vidovima likovne i scenske umjetnosti. Osnovu rada čine etno motivi duhovne indijske muzike - bhajani. Tekstovi i mantre svetih pjesama (bhajana) koji su se vjekovima prenosili do današnjih dana, pisani su sanskritom i drugim tradicionalnim jezicima Indije.
Jedan od instrumenata (lijevo): TANPURA
Zvuk ovog žicanog indijskog instrumenta simbolizira drevni "OM" prvobitni zvuk univerzuma koji je suština svega. Četiri žice ovog instrumenta predstavljaju četiri božanske energije i stvaraju raspoloženje meditacije.
   Indijci ispisuju različite mantre u bilježnice, te ih zakapaju u temelje, za prizivanje pozitivne energije. (Pod pojmom mantre ne smatram ništa loše.) Po teoriji vibracija (ako je sve što izgovorimo neka vibracija), te vibracije ostaju u svemiru i titraju. Nemaju li katolici također svoje mantre kao molitve koje govore na određen način i s istim ciljem kao i sve prethodne? Možda je promjena svijesti ono prema čemu se ide i zašto se rituali zapravo izvode.

     
       4. Što ovim želim reći?
Literatura:
1. Matijević, M.(2001), Alternativne škole. Tipex, Zagreb
2. www.waldorf-zg.hr
3. www.multikultura
4. www.tojeto.hr/drumtidam
5. www.govindagita.com
6. www.magia
     Sve u svemu, u Waldorfskoj školi djeca koja imaju teškoće u ponašanju dolaze na dodatne sate iz euritmije kao dopunsko vježbanje, ustvari kao terapiju. Znači, euritmija ima odgojnu i terapijsku ulogu, drugim riječima moglo bi se reći da se ovdje također priziva pozitivna energija. Prilikom izvođenja euritmije potrebno je usredotočiti samosvijest zbog veće kontrole, zatim euritmijom se postiže veća spoznaja samog sebe, introspekcija. Izgovaranje riječi te potrebnu vibraciju za pokret nalazimo još od davnih vremena, samo što Stainer uvodi to u školu. Zajednički cilj svemu ovome o čemu sam pisala da je izgovaranjem mantre potreban određen govor tj. neke vibracije da bi se prizvala pozitivna energija drugim riječima neka vrsta terapije. Usklađujući svoje ritmove s prirodnim ritmovima postižemo harmoniju, a zajedničkom upotrebom svih čula bogatije doživljavamo svijet u sebi i izvan sebe.