Pomoć i uputstva za upotrebu
    Proporcije kvadrata
   

Nastavna jedinica:
motiv: vizualni jezik, PROPORCIJE
                                 KVADRATA
likovni problem: proporcije kvadrata
likovna tehnika: kolaž
likovno područje: slikanje
razred: 3.

Dječji radovi: pritisnuti za uvećanje

 

Artikulacija nastavnog sata:
S djecom ponavljamo geometrijske likove. Po čemu je posaban kvadrat među pravolutnicima? Sve stranice su mu jednake. Pokazujemo aplikaciju velikog kvadrata koji dijelimo na polovine, vodoravno i okomito. Koliko novonastalih malih kvadrata ima u jednom velikom? Četiri. Zatim jedan od ta četiri dijelimo na polovine; u malom ima još četiri manja. Koliko tih još manjih ima u onom prvo, velikom? 4x4=16; korelacija s matematikom. Tako dijelimo još jednom. Upozoravamo: svaki kvadrat, od največeg do najmanjeg oblikom i odnosom stranica (1x1) odgovara svim ostalim kvadratima bez obzira na veličinu (vidi sliku).

 
   Sada upućujemo djecu da izrežu iz običnog bijelog i crnog papira nekoliko (2, 3) velikih kvadrata. Zatim neke od njih režu po polovinama, onda opet neke od novodobivenih manjih reži po polovinama itd. Tako na kraju dobivaju kvadrate različitih veličina. A odnosi tih veličina odgovaraju geometrijskom proporcionalnom nizu: ako je najmanji velik 3cm, veći je 6cm, još veći ima stranicu od 16cm, a najveći od 32cm. Itd.
    Izrezane crne i bijele kvadrate djeca lijepe na sivi pak-papir slažući kompozicije prema svojem nahođenju.
  Neka djeca slažu simetrične kompozicije (lijevo). Neka rotirajući kvadrate dobivaju rombove. Neki u preklapanju kvadrata otkrivaju pojavljivanje trokuta (lijevo gornji).
  Lijevi rad je posebno interesantan za analizu:
u kutevima formata kvadrati su naslagani jedan na dugi; njih četiri (dva crna, dva bijela) u svakom kutu. Između njih ubačeni su parovi od jednog crnog i jednog bijelog kvadrata. Oko središta formata rotiraju po jedan crni i jedan bijeli kvadrat pored parova (dakle, ukupno četiri pojedinačna kvadrata). Sve u svemu, opet geometrijska progresija na nesvjesnoj (ili, koliko svjesnoj?) razini - jedan, dva, pa četiri kvadrata jedan na drugom.
    Reprodukcija:
Theo Van Doesburg:
Aritmetička kompozicija,
1930.