Grigor Vitez

Őevina jutarnja pjesma

Uvis!
Uvis Šu se diŠi!
Do sunca Šu
da ga budim
iŠi
iŠi
iŠi...

Ponijet Šu
tamburicu
tamburicu
tamburicu

Sipat Šu zvonca dolje
zelenim
×utim
i modrim
beskrajnim poljem

Gdje mi je gnijezdo?
Gdje su mi ptiŠi?

Morat Šu
siŠi
siŠi
siŠi
ptiŠe obiŠi...

Onda Šu opet
do sunca
iŠi
iŠi
iŠi...