Na prvom primjeru, Hesseovom "Sidarti", vidimo ilustraciju koja se prenosi preko hrbta knjige na poleđinu kao jedna velika ilustracija. Slova su u istom tipografskom fontu, ali prezime autora je ispisano najveće i bijelom bojom, ime najmanje, a naziv knjige srednjom veličinom ali žutom bojom.

Na ovim koricama vidimo jednoličnu zelenu boju s naglašenom teksturom. Mala ilustracija stvara kontrast veličine, a crveni logotip i riječ "haiku" komplementarni kontrast. Jednostavnost dizajna u skladu je sa sadržajem knjige - japanskom tradicionalnom poezijom koja je naglašeno minimalistička, svega 7 + 5 + 7 slogova.

Naslovnica je rješena u tri pravokutne forme. Prva, naslov "Knjiga božanske utjehe", najveća, svjetloplava slova, široki font. Drugi pravokutnik čini ime autoa uokvireno s dvije linije, uski font bijele boje. Treća je ilustracija s velikim likovima koji i sami čine pravokutnu kompoziciju, a svojom temom (Toma dotiče Kristovu ranu) asociraju na naziv knjige. Logotip izdavača je istaknut na naslovnici i hrbtu. Svjetlo-tamni kontrasti ističu ozbiljnost i težinu sadržaja.