Pajo Kanjižaj

Jesen

U jesen sve
pada...

Lišće pada sa drveća
a latice sa cvijeća.

Sa neba padaju gromovi i munje,
a sa granja jabuke i dunje.

Još u jesen, iznenada,
svaki čas i kiša pada.

U jesen sve pada,
to se zna,

baš ove jeseni
sa stepenica
- pao sam i ja.