Uputa za upotrebu:
pritiskom na reproduciran dječji rad dobiva se povećanje radi boljeg sagledavanja. Povratak se vrši pritiskom na strelicu "back", gornji lijevi kut toolbara (trake s alatima).
 Nastavne jedinice  
 
 
     

Nastavna jedinica:
tema: Moje slovo

likovni problem:
kontrast boja, ritam
točaka, crta, detalj

tehnika:
akvarel + tuš-drvce

 

nastavnik:
Snježana Romić

škola:
o.š. "Lijepa naša",
Tuhelj

razred: 2.

metode rada: razgovor, rad s tekstom, kombiniranje, variranje, likovni scenarij
način rada: zamišljanjem, izmišljanjem
tip sata: obrada
nastavna sredstava i pomagala: čitanka Bežan, Budinski za 2. r.

zadaci nastave:
odgojni: razvijanje estetičke kvalitete kod učenika, moralne i radne, formiranje uvjerenja i stavova. Podržavanje subjektivne oblikovne i kreativne sposobnosti učenika. Njegovanje pozitivnog odnosa prema radu: aktivnost, inicijativnost, upornost, samostalnost
obrazovni: usvajanje tehnike rada akvarelom, uočavanje kontrasta boja, korištenje različitih crta i točaka
funkcionalni: razvijanje senzorne, izražajne i praktične sposobnosti. Razvoj psihofizičkih funkcija: percipiranja, pamćenja, mašte, volje, emocije, interesa. Razvoj intelektualne sposobnosti s naglaskom na divergentnom mišljenju.
korelacija: s nastavom hrvatskog jezika

Artikulacija sata:
Priprema: pripremamo materijal i prisjećamo se kako se radi vodenim bojama i tušem i drvcem.
Motivacija: Na satu hrvatskog jezika obrađivao se tekst "Neuredna slova" Sanje Pilić.
Likovna priča: Darko se volio igrati. Pisao je zadaću, ali nije mogao odoljeti pozivu svojih lego-kocki. Potrčao im je u susret na igru. Za to vrijeme u njegovu se bilježnicu uvuklo veliko slovo čudnog i neobičnog izgleda. Ono se razigralo po Darkovoj bilježnici.
Najava zadatka: Naslikajte i nacrtajte što je Darko vidio kad se vratio svojoj domaćoj zadaći. Prvo naslikajte slovo, a zatim ga doradite tušem i drvcem.

Na kraju sata vršimo analizu, a učenici na poleđini rada zapisuju (olovkom) što je njihovo slovo radilo ili osobitost izgleda.POVRATAK na
početnu stranicu