Uputa za upotrebu:
pritiskom na reproduciran dječji rad dobiva se povećanje radi boljeg sagledavanja. Povratak
se vrši pritiskom na strelicu "back", gornji lijevi kut toolbara (trake s alatima).
 Nastavne jedinice  
 
 
 
     

Nastavna jedinica:
tema: cipela iz mašte

likovni problem: oblikovanje u prostoru, obojen volumen

tehnika: tempere,
kolaž, glina

 

nastavnik:
Marcela Munger

škola: Primijenjene umjetnosti

razred: 1.

 

 


metode rada:
način rada:
tip sata:
nastavna sredstava i pomagala:

zadaci nastave:
odgojni: samopouzdanje u vlastite sposobnosti, te rada u grupi
obrazovni: razvijanje kognitivnog mišljenja, kreativnosti i vještina
funkcionalni:
logičko zaključivanje
korelacija: umjetnički obrt - zanimanje postolar, modni kreator, kostimograf na televiziji i filmu - povijest

Artikulacija sata:
Priprema: Poticaj za rad na temu cipela bio je Zagrebački Velesajam i njegov sajam kože i obuće. Svojevremeno nismo bili svi skupa zadovoljni sa kvalitetom i maštovitošću domaćih kreatora cipela, pa smo se u razredu upustili u avanturu kreiranja, tako da su te dječje kreacije postale portreti, životinje, a mogu se vidjeti i duhovitosti s jelima (kolači - pečena jaja i kokoš). Naslikane cipele kasnije su izvedene u glini, a mogle bi biti izvedene u drugim raznim materijalima kao što su plastika, krzno, koža, guma i slično.
Boja je na neki način reducirana kako bi forma došla do izražaja.
Na velikom grupnom radu sudjelovalo je oko 80 učenika, a ukupne dimenzije rada su 200X400 cm.
Ovim radom učenici su vrlo vješto savladali rad na velikom formatu, te i spoznali svoj osjećaj za stil - likovni ukus, te pokazali da njihovoj mašti nema kraja.

doc. Marcela Munger ak. slikarPOVRATAK na
početnu stranicu